دو کهکشان شگفت انگیز در یک قاب

این تصویر در اندازه ی بسیار بزرگ تر (۵.۸ مگ)
بر پهنه ی این نمای کیهانی که چشم اندازی در راستای صورت فلکی آراسته ی گیسوان برنیکه (گیسو) را نشان می دهد، تک ستارگان درخشان و کهکشان هایی شگفت آور به چشم می خورند. این ستارگان که به اندازه ی کافی درخشان هستند که در اثر پدیده ی پراش نور، تیزی هایی آشکار بسازند، در کهکشان خودمان جای دارند و در واقع پیش زمینه ی تصویر را ساخته اند.
ولی دو کهکشان برجسته ی درون چشم انداز بسیار از کهکشان خودمان دورترند و چیزی نزدیک به ۴۱ میلیون سال نوری از آن فاصله دارند.
کهکشان کوچک تر و به هم ریخته ی سمت چپ NGC ۴۷۴۷ نام دارد ولی به نام آرپ ۱۵۹ نیز شناخته می شود زیرا ۱۵۹مین عنوانیست که وارد "اطلس آرپ از کهکشان هایی با ویژگی های شگفت آور" شده. دنباله های کِشندی گسترده ی این کهکشان نشانگر برهم کنش های گرانشی نیرومندی هستند که در گذشته برای این کهکشان روی داده.
کهکشان سمت راست که گویا همدم آرپ ۱۵۹ است، NGC ۴۷۲۵ نام دارد و با پهنای ۱۰۰ هزار سال نوری، بسیار بزرگ تر از آن است.
NGC ۴۷۲۵ با یک ناحیه ی مرکزی‌ که از انبوه ستارگان سرد و پیر، با نور زردی می درخشد و کناره هایی غبارآلود که با خوشه های ستاره ای جوان تر داغ و آبی فام آرایش شده، در نگاه نخست یک کهکشان مارپیچی معمولی به نظر می رسد. ولی اگر دقت کنید متوجه یک ویژگی شگفت انگیز آن خواهید شد: این کهکشان تنها یک بازوی مارپیچی اصلی دارد! [اینجا هم درباره اش خوانده بودید: * کهکشان مارپیچی با یک بازو!]

واژه نامه:
Arp 159 - NGC 4725 - star - constellation Coma Berenices - diffraction - Milky Way - galaxy - Arp Atlas of Peculiar Galaxies - tidal tail - gravitational interaction - spiral galaxy - star cluster - spiral arm

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه