شفق مارپیچی و بسیار درخشان در آسمان ایسلند

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
چه بر سر این آسمان آمده؟
این عکس که اواخر ماه گذشته گرفته شده، آسمانی روشن از شفق قطبی را نشان می دهد، شفقی که به دلیل درخشش بسیار و دگرگونی های پی در پی و سریعش زبانزد مردم ایسلند شد.
این شفق دستاورد یک توفان خورشیدی بود که چند روز پیش رخ داده و ذرات پرانرژی را به فضا فرستاده بود. این ذرات با رسیدن به زمین و گذشتن از شکافی در سپر مغناطیسی نگهبان زمین یا همان مغناطکره، چنین شفق هایی را پدید آوردند.
با آن که پرتوهای پیچیده ی این شفق نمایی مارپیچ-مانند دارند، ولی ذهن های خلاق می توانند نمادهای آشنای بسیاری را در آن بیابند.
در پیش زمینه ی چشم انداز، رود اولوِشا را می بینیم با پلی بر روی آن در شهر سلفوس که از نور چراغ ها روشن شده. درست در آن سوی ابرها هم قرص تقریبا کامل ماه دیده می شود.
خورشید اکنون دارد از بیشینه ی فعالیت در چرخه ی ۱۱ ساله اش دور می شود و سرزندگی و نشاطش به همراه شفق های زیبایی که در پی می آورد، همگی دارند به آرامی در یک دوره ی کمینه که به گونه ای تاریخی آرام و رخوتناک است فرو رفته و ناپدید می شوند.
در واقع، ستاره شناسان خورشیدی در انتظارند تا ببینند آیا این کمینه ی خورشید هم به اندازه ی کمینه ی پیشین آرام هست یا نه. در آن کمینه، گاهی چند ماه می گذشت و هیچ لکه ی آشکار یا فعالیت دیگری روی خورشید دیده نمی شد.

واژه نامه:
aurora - Iceland - solar storm - Sun - Earth - magnetosphere - Ölfusá River - full Moon - Earth - Solar maximum - cycle - Solar minimum - sunspot

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه