دو بار گذر ایستگاه از جلوی خورشید

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این تصویر که یک همگذاری از دو نمای یک ویدیو است، ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) را می بینیم که نه یک بار، بلکه دو بار از جلو چهره ی خورشید گذشته. هر یک از این دو گذر یا ترانزیت، به هنگام دو بار گردش پی در پی ایستگاه در مدار زمین انجام شدند.
این ویدیو در روز ۲۲ اوت، از نقطه ای در اشمالن‌بک آلمان که برای این کار برگزیده شده بود گرفته شد و در آن، ایستگاه فضایی دو بار با پیمودن مدارهایی که یکدیگر را قطع می کردند، دو نوار سایه به پهنای ۷ کیلومتر بر روی زمین پدید آورد [همان گونه که در ماه گرفتگی، کره ی ماه با گذشتن از جلوی خورشید، نوار سایه ای به پهنای چند هزار کیلومتر بر سطح زمین پدید می آورد- م]
خود ویدیو را با دور تند در پایان این نوشته ببینید.
گذشتن ایستگاه از جلوی خورشید کمتر از ۱ ثانیه زمان می برد ولی از آن جایی که دوره ی گردش مداری ایستگاه به گرد زمین ۹۰ دقیقه است، هر یک از این گذرها هم به فاصله ی زمانی ۹۰ دقیقه از هم انجام شدند.
خورشید و گروه لکه ای بزرگ و شراره-فشانِ AR 2043 که زیر مرکز آن دیده می شود، ۱۵۰ میلیون کیلومتر از تصویربردار فاصله داشتند ولی دوری ایستگاه از او در گذر نخست (بالایی) برابر با ۶۵۶ کیلومتر، و در گذر دومی ۹۱۵ کیلومتر بود.
ایستگاه فضایی که در برابر روشنی خورشید به حالت ضدنور چشمگیر و آشکاری در آمده، به دلیل همین تفاوت فاصله، اندازه ی زاویه ایش در گذر نخست بسیار بزرگ تر دیده می شود.
گفتنی است فردا ماه از جلوی خورشید خواهد گذشت ولی حتی اگر در بهترین جایگاه هم باشید، تنها بخشی از سایه اش بر سرتان خواهد افتاد و بنابراین بیننده ی یک خورشیدگرفتگی پاره ای (جزیی) خواهید بود.

واژه نامه:
ISS - International Space Station - Sun - planet - Earth - Schmalenbeck - Germany - transit - orbital period - flare - sunspot - AR 2043 - angular size - Moon - partial solar eclipse

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه