گردابی از گازهای برافروخته

این تصویر در اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
در این تصویر تازه ی تلسکوپ فضایی اِسا/ناسای هابل، مسیه ۹۶ یا ام۹۶ را می بینیم، یک کهکشان مارپیچی به فاصله ی کمی بیش از ۳۵ میلیون سال نوری در صورت فلکی شیر (اسد) که از نظر جرم و بزرگی تقریبا به اندازه ی راه شیری خودمانست. این کهکشان نخستین بار در سال ۱۷۸۱ توسط ستاره شناس پی‌یر مشان یافته شد و تنها چهار روز بعد، شارل مسیه آن را به فهرست پرآوازه ای که از اجرام کیهانی تهیه کرده بود افزود.

این کهکشان به گردابی غول پیکر از گازهای برافروخته می ماند که رگه های تیره ی غبار که رو به هسته اش در چرخش‌اند، در آن موج انداخته اند. مسیه ۹۶ کهکشانی بسیار نامتقارن است؛ گاز و غبار آن به طور نابرابر و نایکنواخت در بازوهای مارپیچی‌اش پخش شده، و هسته اش دقیقا در مرکز آن نیست. بازوهای این کهکشان هم نامتقارنند و به باور دانشمندان، زیر نفوذ کشش گرانشی کهکشان های دیگری هستند که درون همان گروه مسیه ۹۶ جای دارند.

این گروه کهکشانی به نام گروه ام۹۶ شناخته می شود و دو کهکشان درخشان مسیه ۱۰۵ و مسیه ۹۵، به همراه چند کهکشان کوچک تر و کم نورتر نیز عضو آنند. گروه ام۹۶ نزدیک ترین گروه کهکشانی به ما است که هم مارپیچی های درخشان دارد و هم یک کهکشان بیضیگون درخشان (مسیه ۱۰۵).

در این پیوند، هر جایی از این کهکشان را بخواهید می توانید بزرگنمایی کنید. 

واژه نامه:
NASA - ESA - Hubble Space Telescope - Messier 96 - spiral galaxy - constellation of Leo - The Lion - Milky Way - Pierre Méchain - Charles Messier - galaxy - maelstrom - nucleus - spiral arm - galactic centre - M96 Group - Messier 105 - Messier 95 - elliptical galaxy

منبع: spacetelescope

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه