سیاره بهرام چگونه بیشتر جو خود را از دست داد؟

* به نظر می رسد دانشمندان به یافتن پاسخ این پرسش که سیاره ی بهرام چگونه از دنیایی با آب های سطحی در میلیاردها سال پیش، به این سیاره ی سرخ خشک و بیابانی تبدیل شد نزدیک تر شده اند.

یک بررسی تازه بر روی بزرگ ترین ته‌نشستِ شناخته شده از کانی های کربناته در بهرام نشان می دهد که هوای (جَو) آغازین این سیاره احتمالا بیشترِ دی اکسید کربن‌اش را پیش از دوران پیدایش شبکه ی دره های آن از دست داده بوده.

این تصویر از پیوند داده های دو دستگاهِ یک مدارگرد بهرامِ ناسا
درست شده و نقشه ای با کد رنگی از همنهش های (ترکیب های)
سطح "گوداله های نیلی" بهرام را نشان می دهد. ته‌نشست های
کربنات-دار در این منطقه (با کد رنگ سبز) بخشی از کربنی را
در بر دارند که در گذشته جزو دی اکسید کربن جو سیاره بوده.
تصویر بزرگ تر
بتانی المن از بنیاد فناوری کالیفرنیا (کلتک) و آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا، هر دو در پاسادنای کالیفرنیا می گوید: «بزرگ ترین ته‌نشست (رسوب) کربناته روی بهرام، در بیشترین اندازه، دو برابر بیش از هوای امروزی این سیاره کربن دارد. حتی اگر همه ی ذخیره های شناخته شده ی کربن این سیاره را با هم یکی کنیم، باز هم به اندازه ی کربن ته‌نشست شده از هوای فشرده ای که گمان می رود در روزگار رودها و دریاچه هایش داشته نمی شود.»

بیشتر هوای [کنونی] بهرام را دی اکسید کربن تشکیل داده. این گاز را می شود از هوا بیرون کشید و آن را به درون سطح راند، به این شیوه که از راه واکنش های شیمیایی با سنگ ها، کانی های کربناته بسازد و در سطح سیاره ته‌نشست شود [به این فرآیند "ترسیب کربن" می گویند-م]. 

سال ها پیش از این که این رشته ماموریت های پیروزمندانه به بهرام انجام شود، بسیاری از دانشمندان انتظار داشتند ته‌نشست های گسترده ای از کانی های کربناته روی این سیاره بیابند که بیشتر کربنِ هوای آغازین سیاره را در خود حفظ کرده باشد. ولی چیزی که در این ماموریت ها یافته شده، غلظت های کمی از کانی های کربناته، آن هم به طور پراکنده، و تنها اندکی ته‌نشست کربنات دار بود. تا امروز، بزرگ ترین ته‌نشست شناخته شده ی کربنات-دار روی بهرام در ناحیه ای به نام گوداله های نیلی (Nili Fossae) یافته شده که منطقه ای به اندازه ی دستکم ایالت دلاویر و شاید به اندازه ی آریزونا را می پوشاند.

المن و کریستوفر ادواردز، پژوهشگر پیشین کلتک که اکنون با سازمان زمین شناسی آمریکا در فلگستف آریزونا همکاری می کند، گزارش این یافته ها و بررسی ها را در پژوهشنامه ای در نگارش برخط (آنلاین) نشریه جئولوژی منتشر کردند. آن ها برای برآورد میزان کربنی که درون ته‌نشست کربناته ی گوداله های نیلی ذخیره شده، از داده های دستگاه های چندین کاوشگر بهره گرفتند، از جمله دستگاه TES روی مدارگرد پیمایش سراسری بهرام ناسا، دستگاه CRISM و دو دوربین تلسکوپی روی مدارگرد شناسایی بهرام ناسا، و دستگاه THEMIS روی مدارگرد اودیسه ی بهرام ناسا.

ادوارد و المن شمارش خود از کربن ترسیب شده در گوداله های نیلی را با چیزی که جو آغازین سیاره می بایست می داشت تا به اندازه ی کافی چگال شود که بتواند آب را در همان دوره ای که آب های روان، شبکه ی گسترده ی دره-رودهای بهرام را پدید آوردند، بر سطح این سیاره نگه دارد مقایسه کردند. بر پایه ی برآورد آن ها، برای این منظور به بیش از ۳۵ ته‌نشست کربناته به اندازه ی ته‌نشستی که در گوداله های نیلی بررسی شد نیاز بود. آن ها بعید دانستند که در نقشه برداری های پرشمار و دقیقی که در این سال ها توسط مدارگردهای گوناگون از سطح بهرام انجام شده، چنین ته‌نشست های گسترده ای نادیده گرفته شده باشد. شاید ته‌نشست های [بیشتری] روی سیاره ی سرخ باشد که از دوره های کهن تر تاریخ سیاره به جا مانده و چون در لایه های ژرف تری جای دارند، از چشم مدارگردها پنهان مانده اند، ولی حتی اگر باشند هم به دلیل کهن بودن، نمی توانند مشکل نازکی جو سیاره در روزگارِ پیدایش دره-رودها را حل کنند.

جو امروزی بهرام تنُک تر از آنست که بتواند آب را به حالت مایع روی سطح سیاره نگه دارد. در روزگاران کهن، این جو چگال تر بوده و می توانسته جلوی تبخیر سریع و بی درنگ آب های سطحی را بگیرد. چنین جَوی همچنین به بخش هایی از سیاره امکان می داده تا به اندازه ی کافی گرم شوند که مانع از یخ زدن آب ها شوند. ولی اگر جو سیاره زمانی چگال تر بوده، پس چه بر سرش آمده؟

یک توضیح ممکن اینست که بهرام در روزگار آب های روان، جو بسیار چگال تر و ضخیم تری داشته ولی آن را با ترسیب در سطح از دست نداده بلکه از راه لایه های بالایی‌اش به فضا پس زده.
پژوهشگران برای برآورد مقدار کربنی که در بزرگ ترین ته‌نشست کربنات-دارِ شناخته شده روی بهرام وجود دارد از داده های پنج دستگاه که روی سه فضاپیمای گوناگون ناسا در مدار بهرام نصب شده بهره گرفتند، از جمله ویژگی های فیزیکی که از دستگاه THEMIS گرفتند (چپ) و اطلاعات کانی ها که از دستگاه CRISM (راست) به دست آوردند. این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
ادواردز می گوید: «شاید جو سیاره در روزگار پیدایش دره-رودها آنقدرها هم چگال نبوده. شاید بهرام به جای آن که گرم و آبناک (مرطوب) بوده باشد، سرد و آبناک بوده، با جَوی که از پیش نازک شده بود. برای پیدایش دره ها، گرمای سیاره چقدر می بایست بوده باشد؟ نه چندان. در بیشتر نقاط سیاره به جای باران می توانسته برف و یخ ببارد. تنها کافیست دمای هوا اندکی بالاتر از نقطه ی یخ زدگی (انجماد) باشد تا هر از گاهی برف و یخ در سطح آب شود و جریان یابد، و این چیزیست که به جو چندان زیادی هم نیاز ندارد.»

خودروی کنجکاوی ناسا بر پایه ی نسبت کربن سنگین به کربن سبک در جو امروزی بهرام، شواهدی از دسترفت لایه های بالای جو در روزگار گذشته را پیدا کرده. چیزی که هنوز درباره اش مطمئن نیستیم اینست که چه مقدار از این دسترفت پیش از دوره ی پیدایش دره ها رخ داده. مدارگرد ماون ناسا (MAVEN) که از اواخر سال ۲۰۱۴ تاکنون سرگرم بررسی لایه های بیرونی جو بهرام بوده، شاید بتواند به کاهش این بی‌قطعیتی کمک کند.

نظریه ی پیشین دانشمندان در این باره را اینجا خوانده بودید: * هوای بهرام به فضا نرفته، در سنگ های آن به دام افتاده!  
همچنین بخوانید: * جو در سیاره های بیگانه چگونه به وجود می آید؟  

واژه نامه:
Mars - Red Planet - carbonate - mineral - carbon dioxide - valley network - Bethany Ehlmann - California Institute of Technology - NASA - Jet Propulsion Laboratory - deposit - carbon - planet - Delaware - Arizona - Nili Fossae - Christopher Edwards - Caltech - U.S. Geological Survey - journal Geology - Thermal Emission Spectrometer - TES - Mars Global Surveyor - Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars - CRISM - Mars Reconnaissance Orbiter - Thermal Emission Imaging System - THEMIS - Mars Odyssey - river-valley - atmosphere - liquid water - sequestration - valley - Curiosity Mars rover - MAVEN

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه