صحنه جرم کیهانی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
اخترشناسان برای پی بردن به راز پیدایش چشم اندازهای شگفت انگیزی مانند NGC ۱۳۱۶ به کارآگاهانی کیهانی تبدیل می شوند.
بررسی های این کارآگاهان نشان داده که NGC ۱۳۱۶ کهکشان بیضیگون غول پیکریست که از حدود ۱۰۰ میلیون سال پیش، روند بلعیدن همسایه ی مارپیچی‌ کوچک تر از خودش را آغاز کرده. این کهکشان مارپیچی که NGC ۱۳۱۷ نام دارد، در بالای این تصویر دیده می شود.
از جمله شواهد این جنایت کیهانی که در این تصویر ژرف و گسترده دیده می شوند می توان به رگه های تیره ی غبار اشاره کرد که از ویژگی های یک کهکشان مارپیچی‌اند، و همچنین پیچه های محو و نیز پوسته هایی از ستاره و گاز و که در سرتاسر چشم انداز پراکنده اند.
یک چیز که هنوز توضیحی برایش یافته نشده، خوشه های ستاره ای کروی بیش از اندازه کوچکی است که مانند نقطه هایی کم نور در تصویر به چشم می خورند. بیشتر کهکشان های بیضیگون خوشه های کرویشان بیشتر و درخشان تر از خوشه های کروی NGC ۱۳۱۶ است. همچنین این خوشه ها پیرتر از آن به نظر می رسند که دستاورد برخورد تازه ی این مارپیچی با NGC ۱۳۱۶ باشند.
یک انگاره (فرضیه) اینست که این خوشه های کروی بازمانده های یک کهکشان کهن تر هستند که NGC ۱۳۱۶ در گذشته (حدود ۳ میلیارد سال پیش) آن را هم بلعیده بوده.
یکی دیگر از ویژگی های غافلگیرکننده ی NGC ۱۳۱۶، لَپ های غول پیکر گازی آن هستند که در طیف امواج رادیویی به شدت می درخشند.
NGC ۱۳۱۶ که "کوره آ" (Fornax A) هم نام دارد، حدود ۶۰ میلیون سال نوری از زمین دور است و در صورت فلکی کوره دیده می شود.

درباره ی NGC 1316 اینجا کامل تر و با جزییات بیشتر بخوانید: * این کهکشان یک قاتل زنجیره ای است!

واژه نامه:
NGC 1316 - elliptical galaxy - spiral galaxy - NGC 1317 - dust lane - star - globular star cluster - Fornax A - radio wave

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه