دو کهکشان در دو سوی یک ستاره

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
کهکشان های مارپیچی ام۳۱ (چپ) و ام ۳۳ که حدود ۱۴ درجه (۲۸ ماه کامل) در آسمان سیاره ی زمین با هم فاصله دارند، به همراه کهکشان راه شیری از اعضای بزرگ گروه محلی کهکشان ها به شمار می آیند.
در این تصویر همنهاده ی چند-دوربینی زاویه باریک-و گسترده، جزییاتی از ساختار مارپیچی هر دوی این کهکشان ها دیده می شود و همچنین به نظر می رسد که این دو همسایه ی بزرگ در میدانی پرستاره، در دو سوی ستاره ی درخشان بتای صورت فلکی آندرومدا (زن بر زنجیر) و به یک فاصله از آن جای گرفته اند.
ستاره ی بتا زن برزنجیر تنها ۲۰۰ سال نوری از خورشید فاصله دارد ولی ام۳۱، کهکشان آندرومدا (زن برزنجیر) ۲.۵ میلیون سال نوری و ام۳۳، کهکشان سه سو یا مثلث هم حدود ۳ میلیون سال نوری از آن دورترند.
این دو کهکشان گرچه دور از هم به نظر می رسند، ولی درگیر یک کشمکش گرانشی با یکدیگرند. در واقع، اخترشناسان با بهره از داده های رادیویی نشانه هایی از وجود پلی از گاز هیدروژن خنثا یافته اند که این دو کهکشان را به هم پیوند داده و شاهدیست بر یک رویارویی نزدیک تر که در گذشته میان این دو رخ داده بوده.
شبیه سازی های گرانشی که بر پایه ی سنجش ها انجام شده نیز نشان می دهند راه شیری، ام۳۱ و ام۳۳ تا چند میلیارد سال دیگر درگیر برخوردهایی نزدیک با یکدیگر شده و سرانجام با هم یکی خواهند شد.

واژه نامه:
M31 - M33 - Full Moons - planet - Earth - spiral galaxy - Local Group - Milky Way galaxy - Mirach - beta star - constellation Andromeda - Sun - Andromeda Galaxy - Triangulum Galaxy - radio - neutral hydrogen

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه