پَرچینی از پلاسمای فروزان بر لبه خورشید

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این چشم انداز هراس انگیز پلاسمای فروزانی را می بینیم که در روز ۱۶ سپتامبر، به کمک میدان های مغناطیسی پر پیچ و تاب، بر فراز افق خاوری خورشید شناور شده بود. این عکس از پشت یک تلسکوپ خانگی و با فیلتر باریک-باندی گرفته شده که پرتوهای هیدروژن یونیده را از خود می گذراند.
چیزی که اینجا دیده می شود یک زبانه ی غول پیکر است که از لبه ی خورشید برخاسته. این دیواره ی پلاسمای مغناطیده پهنایی نزدیک به ۶۰۰ هزار کیلومتر دارد و به اندازه ای بزرگ است که سیاره های سامانه ی خورشیدی در برابرش کوتوله ای بیش نیستند.
فرمانروای سیاره ها، غول گازی مشتری تنها می تواند یک قطر تقریبی ۱۴۳۰۰۰ کیلومتری را به رخ بکشد، ولی سیاره ی خودمان قطرش به ۱۳۰۰۰ کیلومتر هم نمی رسد.
ولی این ساختار غول آسا که به خاطر ظاهرش به نام "زبانه ی پَرچین-مانند" (hedgerow prominence) شناخته می شود به هیچ وجه پایدار نیست و مانند بیشتر زبانه های بزرگ خورشید، سرانجام پس از چند روز فوران خواهد کرد.

واژه نامه:
plasma - magnetic field - Sun - narrowband filter - ionized - hydrogen - Solar System - gas giant - Jupiter - planet - Earth - hedgerow - prominence

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه