روشنایی‌های شبانه در آسمان کوردوبای آرژانتین

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این پرتوهای نور در آسمان چه هستند؟
نخستین و دورترین پرتو، ساختاری کمانی است که از نوار مرکزی کهکشان راه شیری خودمان در آسمان درست شده. در این نوار کهکشانی، میلیون ها ستاره ی دوردست با رگه های پرشماری از غبار تیره در هم آمیخته شده.
یک روشنایی تقریبا عمودی که البته به سختی می توان آن را شناسایی کرد هم در تصویر دیده می شود که از افق، درست سمت راست مرکز تصویر رو به بالا تابیده. این روشنایی، نور بُرجگاهی (منطقه البروجی) نام دارد و همان نور خورشید است که توسط گرد و غبار موجود در صفحه ی برجگاهی (دایره البروجی)ِ سامانه ی خورشیدی پراکنده شده و مانند یک روشنایی کم‌سوی سه‌گوشه به چشم ما رسیده.
نور برجگاهی درست پیش از طلوع آفتاب و درست پس از غروب آفتاب پدید می آید و به ویژه می تواند سحرخیزان را غافلگیر کند؛ از همین رو آن را "سپیده دم دروغین" یا "فجر کاذب" نیز نامیده اند.
در پیش زمینه ی تصویر چند تلسکوپ "ایستگاه اخترفیزیکی بوسکه الگره" متعلق به دانشگاه ملی کوردوبا در آرژانتین را می بینیم. این ایستگاه برنامه ای برای تورهای رصدی پایان هفته دارد و پژوهش هایی نیز درباره ی سرشت بسیاری از اجرام کیهانی مانند دنباله دارها، کهکشان های فعال، و خوشه های کهکشانی در آن انجام می شود.
خط راست کوتاهی که همراستای افق دیده می شوند، نور چراغ های یک هواپیما است که در بازه ی زمانی نوردهی تصویر به شکل ردی روشن در آمده. 
این عکس در اوایل همین ماه گرفته شده. در تصویر پایین، نام بسیاری از ویژگی ها، ساختارها و نمادهای درون چشم انداز به تصویر افزوده شده:
واژه نامه:
central band - Milky Way galaxy - galactic band - star - zodiacal light - Solar System - Bosque Alegre Astrophysical Station - National University of Cordoba - Argentina - comet - active galaxy - clusters of galaxies

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه