آسمان سرخ و راه راه شیلی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
پس از غروب آفتاب روز یکم سپتامبر، پرتوی هواتابی که به گونه ای استثنایی شدید بود، آسمان شبانه و زمستانی شیلی را روشن کرد.
چنان چه در این عکس که با یک دوربین های دیجیتال حس‌مند از فراز دریایی از ابر گرفته شده می بینید، پرتوهای هواتاب که در اثر امواج چگالی جَوی به شکل راه راه هایی سرخ فام در آمده اند، از دو سو کهکشان راه شیری در افق شمالی را در میان گرفته اند.
پرتوهای هواتاب هم مانند شفق قطبی از لایه های بالای جو سرچشمه می گیرند ولی برخلاف شفق های قطبی که در اثر برخورد ذرات باردار پرانرژی [به مولکول های هوا] پدید می آیند و تنها در عرض های جغرافیایی بالا دیده می شوند، هواتاب به دلیل پدیده ی شیمی‌تابناکی (کمیلومینسانس) که فرآیند تولید نور در یک واکنش شیمیایی است رخ می دهد و در سرتاسر سیاره ی زمین نیز دیده می شود.
هواتاب ها به طور معمول به رنگ سبز ثبت می شوند ولی در اینجا به رنگ سرخ دیده می شود زیرا از مولکول های OH و اتم های اکسیژن با چگالی های بی‌اندازه کم گسیلیده شده و از گونه ایست که در چند سال گذشته، در اغلب شب های نیمکره ی جنوبی پدید می آمده.
هواتاب شب یکم سپتامبر با چشم نامسلح هم دیده می شد ولی بدون رنگ، زیرا حسمندی چشم انسان برای تشخیص رنگ کم‌سوی آن بسنده نمی کرد.
ستاره ی کژدم‌دل (آنتارس، قلب عقرب) و مرکز کهکشان راه شیری در بالای چشم انداز دیده می شوند، با ستاره ی پرنور "نگهبان شمال" (سماک رامح، ژوبین‌دار) در سمت چپ. ستارگان  کرکس نشسته (نسرواقع، وَنَند)،  دنب، و کرکس پرنده (نسر طایر) که در آسمان شبانه ی نیمکره ی شمالی با هم به نام اخترگان "مثلث تابستانی" شناخته می شوند نیز در کنار کهکشان نزدیک افق به چشم می خورند.

در همین زمینه: * نمای ماهواره ای از امواج گرانشی هوا 
و: * وقتی آسمان تبدیل به یک نشان تیراندازی می شود * آسمان سرخ بر فراز شالیزارهای چین 

واژه نامه:
airglow - Chilean winter - Milky Way - atmospheric wave - aurora - chemiluminescence - excitation - digital camera - OH - molecule - oxygen - atom - Antares - star - Arcturus - Vega - Deneb - Altair, - Summer Triangle

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه