امشب تیره شدن یک ابرماه را ببینید


امشب قرص کامل و روشن ماه به رنگ سرخ تیره در خواهد آمد.
ماه امشب به ویژه به این دلیل روشن تر از ماه های دیگر است که همزمان با رسیدن به نزدیک ترین فاصله ی مدار بیضی‌اش به زمین، به گام کامل هم می رسد. در واقع، از نظر بزرگی و روشنی، ماه کامل امشب یک ابَرماه (supermoon) خواهد بود، هر چند که شاید پیشوند "اَبَر" یا "super" کمی زیاده روی باشد زیرا ماه تنها به اندازه ی چند درصد بزرگ تر و روشن تر از ماه های کامل همیشگی می شود.
به هر روی، امشب این ماه روشن تیره شده و به رنگ سرخ در می آید زیرا یک گرفتگی کامل هم برایش رخ خواهد داد: به طور کامل در سایه ی زمین فرو خواهد رفت.
دلیل این که به رنگ سرخ در می آید اینست که با وجود آن که زمین به طور کامل میان ماه و خورشید جای می گیرد، ولی بخشی از نور خورشید توسط لایه های هوای پیرامون زمین پراکنده شده و به ماه می رسد. از آن جایی که رنگ این نورِ پراکنده شده سرخ است، ماه هم به رنگ سرخ در می آید.
ماه کامل امشب در برخی از فرهنگ ها به نام ماه خرمن یا ماه درو نیز شناخته می شود زیرا در نزدیک ترین زمان به برابران (اعتدال) پاییزی رخ می دهد، زمان برداشت محصول در نیمکره ی شمالی.
ماه گرفتگی کامل ابرماه یا "ابرماه گرفتگی" پدیده ی به نسبیت کمیابیست- آخرین ابرماه گرفتگی در سال ۱۹۸۲ رخ داد و بعدی هم در سال ۲۰۳۳ روی خواهد داد.
ابرماه گرفتگی امشب نزدیک به یک ساعت به درازا می کشد و در خاور آمریکای شمالی پس از غروب آفتاب، در آمریکای جنوبی نیمه های شب، و در باختر اروپا هم پیش از طلوع آفتاب دیده خواهد شد.
بخش های دیگری از زمین هم این ماه گرفتگی را خواهند دید ولی به طور پاره ای (جزیی)، نه کامل.
در تصویر زیر، زمان این ماه گرفتگی را به ساعت خاور آمریکا می بینید:


واژه نامه:
full Moon - moon - Earth - elliptical orbit - supermoon - total lunar eclipse - Harvest Moon - equinox - supermoon lunar eclipse

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه