پیوند دانش و هنر در ویدیویی تازه از پرواز بر فراز پلوتوویدیوی زیبایی که سازمان ناسا چند هفته پیش منتشر کرد را به یاد می آورید؟

سازنده ی آن ویدیو،  استوارت رابینز از بنیاد پژوهشی جنوب باختر، اکنون با پیوند تازه ترین عکس های دریافتی از فضاپیمای نیوهورایزنز (از ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵ به بعد) و افکندن آن ها بر روی یک کُره، پرواز فضاپیما از فراز سطح پلوتو را نیز شبیه سازی کرده است.

این فیلم که پلوتو را از چشم دوربین شناسایی بُرد بلند فضاپیما (لوری، LORRI) نشان می دهد، با نمایی کم-ارتفاع از کوه های نورگای آغاز می شود و رو به شمال ادامه می یابد. از روی مرز میان فلاته ی اسپوتنیک و ناحیه ی کاتولو می گذرد، دور می زند و به آرامی رو به خاور می رود.

در زمان فیلم، فراز یا ارتفاع بیننده نسبت به سطح تا اندازه ی ۱۰ برابر افزایش می یابد تا بتواند حدود ۸۰% از نیمکره ای که نیوهورایزنز در روز ۱۴ ژوییه ی ۲۰۱۵ از کنارش گذشت را نشان دهد.

واژه نامه:
NASA - New Horizon - LORRI - Long Range Reconnaissance Imager - Norgay Monte - putnik Planum - Cthulhu Regio - hemisphere

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه