باریک شدن رد ماه با ورود به سایه زمین

در شب ۲۷/۲۸ سپتامبر، مردمان سرتاسر بخش شبِ سیاره ی زمین بیننده ی یک ماه گرفتگی کلی بودند.
این رویداد زیبای آسمانی به گونه ای گسترده به تصویر کشیده شد، ولی این عکس که با یک دوربین ساده ی بسیار قدیمی در جزیره ی قبرس گرفته شده، در مقایسه با عکس های دیگر شاید کمی نامعمول و شگفت آور به نظر آید.
این دوربین که یک ورق فیلم تخت ۴در۵ اینچی داشت، بر روی سه پایه ای ثابت نگه داشته شده بود. دهانه ی آن تا ۹۰ دقیقه باز گذاشته شد به گونه ای که در این مدت، رد قرص کامل ماه که در نقطه ی پیرازم (حضیض) مدارش هم بود را از لحظه ی ورود به سایه ی زمین و آغاز ماه گرفتگی جزیی (بالا) تا گام گرفتگی کلی در افق باختری بر روی فیلم ثبت کرد.
چنان چه می بینید، ماه از زمان ورود به سایه ی زمین، کم نور و کم نورتر و رد آن هم باریک و باریک تر می شد.

واژه نامه:
planet - moon - total lunar eclipse - point and shoot - Speed Graphic - tripod - shutter - Full Moon - perigee - partial eclipse - totality - Moon - Earth - moontrail

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه