نور اسرارآمیزی که در آسمان آسیا دیده شد

* در روز ۸ اکتبر، پدیده ای اسرار آمیز در آسمان آسیا دیده شد: چندین جرم نقطه-مانند که به همراه یک ابر درخشان در آسمان شب پرواز می کردند.

جف دای که این پدیده را در آسمان صومعه ی گاندن در لهاسای تبت به تصویر کشید می گوید: «این "یوفو" بخش های بسیاری داشت.» وی می افزاید: «در استان های سین کیانگ و تیانجین چین هم آن را دیدند. نمی دانم بشقاب پرنده بود یا موشک.»
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
به گفته ی کارشناس ماهواره ها، تد مولچان، این یک موشک یا به عبارتی یک ماهواره ی جاسوسی بود. وی توضیح می دهد: «چیزی که دیده شد مربوط به پرتاب روز پنجشنبه ی NOSS 3-7 بود [یک جفت ماهواره ی دیدبانی متعلق به سازمان شناسایی ملی]. خط راستی که در عکس جف دای دیده می شود از بخش بارِ موشک به جا مانده بود. رگه ی روشن بالایی هم مربوط به بخش Centaur موشک است که NOSS را در مدار ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتری‌اش جای داد.»

حدود یک ساعت و نیم بعد، احسان رستمی زاده از کرمان ایران هم عکسی همانند آن را گرفت:
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
مولچان می گوید: «خط صاف در این عکس مربوط به Centaur است. رگه ی گسترده و ابر-مانند هم از تخلیه ی سوخت Centaur که احتمالا اندکی پیش از گرفته شدن عکس کامل شده بوده پدید آمده.»

این ماهواره های جاسوسی اکنون در مدارند. آن ها تازه ترین ماهواره هایی هستند که به سامانه ی دیدبانی اقیانوسی نیروی دریایی (NOSS) افزوده شده. ماهواره های NOSS که در یگان های دوتایی یا سه تایی به گرد زمین می چرخند، توسط نیروی دریایی آمریکا برای شناسایی سیگنال های راداری یا دیگر سیگنال های الکترونیکی که از کشتی ها گسیلیده می شود به کار می روند.


واژه نامه:
Asia - UFO - Jeff Dai - Ganden Monastery - Lhasa - Tibet - Ted Molczan - rocket - spy satellte - NOSS 3-7 - National Reconnaissance Office - Centaur - Ehsan Rostamizadeh - Iran - fuel dump - Naval Ocean Surveillance System - Earth - US Navy - radar - electronic transmission

منبع: spaceweather

1 دیدگاه شما:

ناشناس

گسیل می شوند درست و رسا است. نیازه به گسیلیده کردن نیست.

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه