سحابی "خرطوم فیل"

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
سحابی خرطوم فیل در بالا و دوردست های صورت فلکی قیفاووس، همچون تصویری از یک «Just So Story»* کهکشانی، در دل مجموعه ی سحابی گسیلشی و خوشه ی ستاره ای جوانِ IC ۱۳۹۶ پیچ و تاب خورده است. البته این خرطوم فیل کیهانی بیش از ۲۰ سال نوری درازا دارد.
این تصویر همنهاده، به کمک فیلترهای باند باریک ثبت شده که نورهای گسیلیده از اتم های یونیده ی هیدروژن، گوگرد و اکسیژنِ موجود در منطقه را از خود می گذرانند. تصویرِ به دست آمده، پشته های به عقب جاروب شده ی درخشانی را نشان میدهد که مرز توده های گاز و غبار سردِ میان ستاره ای را می نمایانند. این ابرهای تاریک و پیچک شکل، مواد خام مناسب برای ستاره زایی را در بر دارند و اجرام پیش‌ستاره ای را در دل غبارهای تیره ی خود پنهان کرده اند.
مجموعه ی نسبتا کم نور IC ۱۳۹۶ در حدود ۳۰۰۰ سال نوری از ما فاصله داشته و بخش گسترده ای از آسمان، بیش از ۵ درجه را می پوشاند.

در همین زمینه: * از خرطوم تا حباب
-----------------------------------------
* Just So Story:
یا "چنین شد که"، مجموعه داستان های کودکانه، اثر رودیارد کیپلینگ، نویسنده ی بریتانیایی

واژه نامه:
IC 1396 - Just So Story - Elephant's Trunk Nebula - emission nebula - star cluster - constellation of Cepheus - narrow band - hydrogen - sulfur - oxygen - atom - protostar - Full Moon

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه