هابل دگرگونی های تازه ای را در لکه بزرگ مشتری یافته

* دانشمندان با بهره از تلسکوپ فضایی اِسا/ناسای هابل نقشه های تازه ای از سیاره ی مشتری تهیه کرده اند که دگرگونی های پیوسته و ادامه داری را در لکه ی سرخ بزرگ پرآوازه ی آن نشان می دهند.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این تصاویر همچنین یک ساختار موجی کمیاب را در جو سیاره آشکار کرده اند که به مدت چند دهه دیده نشده بود. این نمای تازه نخستین مورد در رشته تصاویر سالانه ایست که از سیاره های بیرونی سامانه ی خورشیدی گرفته می شود و با فراهم کردن دیدگاهی نوین از این دنیاهای دوردست، به دانشمندان برای بررسی شیوه ی دگرگونی آن ها در گذر زمان کمک می کنند.

در این تصاویر تازه ی مشتری، طیف گسترده ای از ویژگی های گوناگون مانند بادها، ابرها و توفان ها به ثبت رسیده. دانشمندانی که مسئول گرفتن این تصاویر تازه بوده اند، با بهره از دوربین میدان گسترده ی شماره ۳ی هابل نماهایی در یک بازه ی ۱۰ ساعته [تقریبا هم ارز یک روز مشتری-م] از این غول گازی گرفته و با کمک آن ها دو نقشه از سرتاسر سیاره پدید آورده اند. با بهره از این نقشه ها می توان سرعت بادهای مشتری را سنجید، پدیده های گوناگون در جو آن را شناسایی کرد و دگرگونی های پرآوازه ترین ویژگی هایش را دنبال کرد.
دانشمندان در کمربند استوایی شمالی مشتری گونه ای موج کمیاب دیده اند که تنها یک بار در گذشته دیده شده بود. این موج همانند چیزیست که گاهی به هنگام پدید آمدن چرخندها در جو زمین رخ می دهد. در این نمای نزدیکِ رنگ نمایشی از مشتری، چرخندها با نشان های پیکان و موج با خط های عمودی نشان داده شده. تصویر بزرگ تر
تصاویر تازه تایید می کنند که این توفان غول پیکر که دستکم سیصد سال است روی سطح مشتری می وزد، همچنان دارد کوچک می شود ولی گویا نمی خواهد به آسانی تسلیم نابودی شود. این توفان که به نام "لکه ی سرخ بزرگ" شناخته می شود را در تصاویر می بینیم که دارد در مرکز تصویر سیاره می چرخد. برای مدتی، نرخ کوچک شدن آن سال به سال افزایش چشمگیری یافته بود ولی اکنون به نظر می رسد این نرخ دارد دوباره آهسته می شود، هر چند که لکه نسبت به سال ۲۰۱۴، به اندازه ی حدود ۲۴۰ کیلومتر کوچک تر شده.

اندازه ی این لکه تنها تغییری نیست که در عکس های هابل به ثبت رسیده. در مرکز لکه، که رنگش به شدت گذشته نیست، یک رشته ی باریک نامعمول دیده می شود که تقریبا سرتاسر پهنای این پیچاب را پوشانده است. این جریان رشته ای در همه ی ده ساعتی که تصویربرداری از لکه ادامه داشت، می چرخید و در اثر بادهایی که سرعتشان به ۵۴۰ کیلومتر بر ساعت می رسید پیچ و تاب می خورد و تغییر شکل می داد.
تصویر پویا (GIF) که از پیوند دو عکس درست شده. با مقایسه ی نقشه ی نخست و نقشه ی دوم، حرکت ابرهای مشتری را می توان مشاهده کرد. چارچوب های پیوست، بزرگنمایی از لکه ی سرخ بزرگ در طول موج های آبی (چپ) و سرخ (راست) هستند و یک ساختار رشته ای نامعمول را در لکه نشان می دهند که تاکنون دیده نشده بود.
در این تصویر تازه، یک ویژگی جالب دیگر هم در همسایگی این توفان غول پیکر به چشم می خورد. پژوهشگران درست شمال استوای مشتری، یک ساختار موجی کمیاب یافته اند: این ساختار از گونه ایست که تنها یک بار در گذشته روی این سیاره دیده شده بود، آن هم توسط فضاپیمای وویجر ۲ که در سال ۱۹۷۷ راهی فضا شد. موج های درون تصاویر وویجر ۲ را به سختی می شد دید و از همین رو اخترشناسان کم کم داشتند به این فکر می افتادند که پدیدار شدن آن تنها یک اتفاق بوده، چرا که دیگر هیچگاه چیزی مانند آن دیده نشد، تا امروز.

این موج کنونی در ناحیه ای پر از چرخندها و واچرخندها یافته شد. موج هایی همانند آن ها -به نام موج های فشارشیبی (baroclinic)- گاهی در بخش هایی از جو زمین که چرخندها در آن در حال شکل گیری هستند پدید می آید. به گفته ی پژوهشگران، این موج در مشتری شاید از یک لایه ی روشن زیر ابرها سرچشمه گرفته باشد و تنها هنگامی دیدارپذیر شده که در توده ی ابرهای بالایی پخش شده.

در این ویدیو که از تصاویر تازه ی هابل تهیه شده، جابجایی ابرهای مشتری در یک بازه ی ۱۰ ساعته به خوبی پیداست. برای دریافت ویدیو در اندازه ها و نگارش های گوناگون به این پیوند بروید.

این تصویربرداری های هابل بخشی از برنامه ی "میراث جو سیاره های بیرونی" (OPAL) است و به هابل اجازه می دهد زمانی از هر سال را به رصد سیاره های بیرونی اختصاص دهد. افزون بر مشتری، نپتون و اورانوس هم پیشتر در این برنامه رصد شده بودند و نقشه های آن ها در بایگانی همگانی گذارده شده است. رصد کیوان بخش بعدی این برنامه است. مجموعه ی نقشه هایی که با گذشت زمان گرد می آیند به دانشمندان کمک خواهند کرد تا نه تنها جو سیاره های غول پیکر سامانه ی خورشیدی، بلکه جو سیاره ی خودمان و سیاره هایی که پیرامون ستارگان دیگر یافته می شود را نیز بهتر بشناسند.

جزییات این یافته ها در پژوهشنامه ای با نام "نخستین دستاوردها از برنامه ی OPAL هابل: مشتری در ۲۰۱۵" در نشریه ی آستروفیزیکال جورنال منتشر شده است.


واژه نامه:
NASA - ESA - Hubble Space Telescope - Jupiter - Great Red Spot - wave - planet - Solar System - outer planets - Wide Field Camera 3 - vortex - equator - Voyager 2 - cyclone - anticyclone - baroclinic wave - Earth - Outer Planet Atmospheres Legacy - OPAL - Neptune - Uranus - star - Astrophysical Journal - North Equatorial Belt -

منبع: ESA

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه