ماه گرفتگی در آسمانی پر از شگفتی

آیا در سمت مخالف خورشید در آسمان هم چیز جالبی وجود دارد؟ یکی از شب های ماه گذشته، در همین بخش از آسمان که گفتیم چیزهای دیدنی بسیاری پدیدار شد که در این تصویر می بینید.
پدیده ی نخست، گوی سرخ فامی بود که پایین، سمت راست تصویر دیده می شود. این گوی سرخ، ماه کامل بود که به دلیل فرو رفتن در سایه ی زمین تیره شده و به سرخی گراییده بود (همان ابَرماه گرفتگی).
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
دورتر از مخروط سایه ی زمین، ذرات غباری را می بینیم که در فضای میان سیاره ها به گرد خورشید می چرخند و با پس-پراکنش نور خورشید، تابش کم سویی پدید آورده اند که به نام پادفروغ یا پادخورشید (گگن شاین، واژه ی آلمانی به معنای "پادخورشید" یا ضدخورشید") شناخته می شود. در اینجا این پادفروغ را همچون نوار کم نوری می بینیم که از مرکز افق برخاسته و دارد از پشت ماه می گذرد.
یک نوار تقریبا افقی هم درست بالای افق به چشم می خورد که پرتوی سبزفام هواتاب است و بخشی از آن با شن های زردفامی که به هوا برخاسته اند پوشیده شده و دیده نمی شود.
ستاره ی شباهنگ (شعرای یمانی) در دوردست آسمان همچون نقطه ی آبی فامی نزدیک بالای چارچوب دیده می شود، و نوار مرکزی کهکشان راه شیری هم از سمت چپ رو به بالا و از سمت راست رو به پایین کمانه زده.
لکه های افشانی از نور که درست سمت چپ چشم انداز دیده می شود ابرهای کوچک و بزرگ ماژلان هستند، ماهواره های کهکشان راه شیری. چندین سحابی گسیلشی (نشری) سرخ فام هم در گوشه کنار آسمان پراکنده اند.
در پیش‌زمینه ی تصویر، ناحیه ی بیابانی دِد-ولِی (Deadvlei) در پارک ملی نامیب-نوکلوفت در کشور نامیبیا را می بینیم با خود عکاس که سرگرم تماشای شگفتی های آسمان و زمین است. وی این شب و چشم اندازهای خیره کننده اش را به عنوان یکی از بزرگ ترین تجربه های زندگیش توصیف کرده است.
در تصویر دوم، نام همه ی این ویژگی ها به تصویر افزوده شده.

Gegenschein - Lunar Eclipse - Sun - full moon - Earth - cone of darkness - Moon - airglow - star - Sirius - central band - Milky Way Galaxy - Large and Small Magellanic Clouds - emission nebula - Deadvlei - Namib-Naukluft National Park - astrophotographer

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه