آن چه در برخورد دو سیاهچاله روی می دهد


در زمان برخورد دو سیاهچاله چه روی می دهد؟
این رویدادیست که به احتمال بسیار در مرکز برخی از کهکشان های برخوردی و سامانه های چندستاره ای رخ می دهد.
ویدیویی که اینجا می بینید، یک پویانمایی رایانه ای از واپسین گام های چنین ادغامی را نمایش می دهد. در این ویدیو می بینیم که چگونه میدان پُرستاره ی پشت سیاهچاله ها دستخوش اثرهای همگرایی گرانشی‌ می شود.
بخش های سیاه درون ویدیو نشانگر افق های رویداد دو سیاهچاله اند و حلقه ای تغییرکننده از ستارگان پس زمینه که به گرد آن ها دیده می شود هم آمیزه ای از حلقه های انیشتین هر دو سیاهچاله است. [ ببینید: * حلقه انیشتین بر گردن یک کهکشان و * نعل اسب انیشتین]
همه ی ستارگان پس زمینه نه تنها تصویری در بیرون از حلقه ی انیشتین دارند، بلکه درون حلقه ی انیشتین هم همتایی از آن ها دیده می شود.
در پایان دو سیاهچاله با هم یکی می شوند. در واپسین گام های چنین ادغامی شاید فورانی شدید و پیش بینی پذیر از امواج گرانشی رخ دهد، امواجی متفاوت با نور که تاکنون به طور مستقیم دیده نشده اند و دانشمندان به شدت در پی آشکارسازیشان هستند.


واژه نامه:
black hole - merging galaxies - star system - gravitational lensing - event horizon - Einstein ring - gravitational radiation

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه