ماه گرفتگی بر فراز دریایی از ابر در جزیره لاپالما

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در سمت چپ، یک تصویر رشته ای تماشایی می بینیم که ماه گرفتگی کامل سپتامبر گذشته را بر فراز یک چشم انداز ناهموار و دریایی از ابر در جزیره ی لاپالمای جزایر قناری نشان می دهد.
در این تصویرِ همنهاده که با اَفکَنش دایره ای "چشم ماهی" (fisheye) درست شده، می بینیم که ماه کامل پیرازَمی (حضیضی) با ورود به سایه ی زمین و پیش از آغاز گام کامل گرفتگی، نورش به گونه ی چشمگیری تغییر می کند تا این که در گام کامل گرفتگی که ۷۲ دقیقه به درازا می کشد، به شدت کم نور می شود.
در سمت راست، یک تک نما را می بینیم که قرص کامل و سرخ تیره ی ماه را در گام کامل گرفتگی نشان می دهد، زمانی که ماه در دل سایه ی زمین فرو رفته بود. 
گفتنی است که اندازه ی ماهِ سمت راست نسبت به دایره ی تصویرِ سمت چپ، تقریبا هم ارز اندازه ی واقعی ماه و زمین است.

واژه نامه:
total lunar eclipse - Canary island - La Palma - circular fisheye projection - Full Perigee Moon - totality - Moon - Earth

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه