شکارچی سرخ در آسمان و زمین تبت

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
آسمان این شب آنقدر آرام و شفاف بود که می توانستید بازتاب طلوع شکارچی (جبار) را هم در آب های پایین ببینید.
چشم انداز نامعمولی که اینجا می بینید، تنها با یک بار نوردهی گرفته شده و آسمان پیرامون صورت فلکی پرآوازه ی شکارچی را هم در بالا و هم در پایین نشان می دهد: بالا در آسمان، و پایین، بازتابَش در آب های آرام دریاچه ای در دره ی جیرونگ در تبت چین.
این عکس سال گذشته در همین روزها گرفته شده بود و در آن می توان سه ستاره ی کمربند شکارچی را دید که تقریبا به طور عمودی در بالا و پایین کوه های هیمالیا صف بسته اند. در سمت راست این سه ستاره هم سحابی پیچیده ی شکارچی را می بینیم. ساختار دایره ای سرخ فامی که این سحابی را در میان گرفته "حلقه ی بارنارد" نام دارد. [در این زمینه ببینید: * شکارچی بلندبالای آسمان]
ستاره ی پرفروغ و سرخ آلفا شکارچی، همان ابط الجوزای بزرگ (شبان‌شانه) در سمت چپ تصویر، و ستاره ی تابناک بتا شکارچی (پای شکارچی) را هم در سمت راست می بینیم، در حالی که هر دو در پایین هم به چشم می خورند.
در ادامه ی زمستان (تابستان)، در نیمکره ی شمالی (جنوبی)، صورت فلکی آشنای شکارچی را شب به شب بهتر خواهیم دید.

واژه نامه:
Orion - constellation of Orion - Gyirong Valley - Tibet - belt stars - Himalayan Mountains - Orion Nebula - Barnard's Loop - star - Betelgeuse - Rigel

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه