شبی که بهرام از جلوی یک ستاره گذشت

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵، شیرا ایشی، عکاس نجومی از ژاپن، پیش از طلوع آفتاب از خواب برخاست تا سیاره های بهرام (مریخ)، مشتری و ناهید که این شب ها دارند به هم نزدیک می شوند را تماشا کند. در این هنگام بود که کاری نامعمول از بهرام دید: «سیاره ی سرخ از برابر یک ستاره گذشت.» این را شیرا ایشی می گوید که کل رویداد را به تصویر کشیده.

وی می گوید: «این یک فروپوشانش (اختفای) کمیاب بود که در آن یک سیاره از جلوی یک ستاره ی پرنور که با چشم نامسلح هم دیده می شود گذشت (ستاره ی "خی شیر" یا χ Leo در صورت فلکی شیر). این رویداد از ساحل های اقیانوس آرام، از جمله در ژاپن دیده می شد.» شیرا ایشی حتی یک فیلم هم از این رویداد درست کرده که اینجا می بینید.

این گرفتگی اکنون به پایان رسیده ولی نمایش بامدادی سیاره ها هنوز ادامه دارد. بهرام، مشتری و ناهید از روز ۲۴ اکتبر یک گردهمایی نزدیک را آغاز می کنند که تا ۲۹ اکتبر ادامه خواهد داشت. در این شش روز، این سه سیاره درون دایره ای به قطر زاویه ای ۵ درجه جای خواهند گرفت. دوربین های دوچشمی معمولی می توانند پهنه ای از آسمان به گستردگی ۶ تا ۷ درجه را ببینند. بنابراین زمانی که سه گوش این سیاره ها به ۵ درجه برسد، به خوبی درون میدان دید یک دوربین دوچشمی جا خواهند شد. تصور کنید از درون چشمی دوربین یا تلسکوپتان به آسمان نگاه کنید و سه سیاره را ببینید- با هم و یکجا!
این پویانمایی را می توانید به شکل ویدیو در این نشانی از یوتیوب هم تماشا کنید.
در پایان اکتبر، پراکندگی این همایش سیاره ای هم آغاز خواهد شد. ولی چند شب بعد رویداد زیبای دیگری خواهیم دید: در شب های ۶ و ۷ نوامبر، هلال ماه هم خود را به این جمع از هم گسسته خواهد رساند و یک همیستانی (مقارنه ی) باز ولی زیبا را پدید خواهد آورد.

پیش از سر زدن آفتاب به خاور آسمان نگاه کنید. این راه خوبی برای آغاز یک روز دل انگیز است.

واژه نامه:
Shirashi - convergence - Mars - Jupiter - Venus - Red Planet - star - Chi Leonis - occultation - naked eye - Pacific Ocean - Japan - eclipse - binoculars - planet - crescent - Moon - conjunction

منبع: spaceweather

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه