ارواح و ستارگانی که از آسمان فرو می ریزند!

ایم تصویر در اندازه ی بزرگ تر
نترسید! امشب ستاره ها از آسمان نمی افتند و هیچ روحی هم محله‌تان را تسخیر نخواهد کرد!
ولی گویا در این تصویر وهم انگیز که از ساختمانی کهنه و متروک در زیر نور مهتاب گرفته شده، به راستی دارد چنین چیزهایی رخ می دهد!
این عکس در حقیقت از همگذاری ۶۰ نما با نوردهی ۲۵ ثانیه برای هر کدام درست شده است.
در زمان گرفتن این نماهای دیجیتالی، دوربین بر روی سه پایه ای ثابت بوده و ستارگان در دایره هایی هم‌رکز به گرد قطب شمال آسمانی می چرخیدند- بازتابی از چرخش سیاره ی زمین به گرد محورش.
قطب آسمانی که به سادگی می توان با ستاره ی قطبی شناسایی‌اش کرد، بر فراز نوک ویرانه دیده می شود.
خود عکاس نیز که برای گرم ماندن پتویی به دور خود پیچیده، با جابجا شدن در میانه ی نوردهی ها نمایی شبح-مانند را پدید آورده است.
کدوتنبل هالووین (Jack-o-Lantern) هم در گوشه ی تصویر با پوزخندش هالووین خوب و بی خطری را برای شما آرزو می کند!

واژه نامه:
ghost - tripod - star - concentric arc - north celestial pole - planet - Earth - axis - star Polaris - Jack-o-Lantern - Happy Halloween

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه