برخورد هاله های دو کهکشان همسایه

دو کهکشان، NGC ۴۳۰۲ (چپ) و NGC ۴۲۹۸، با هم درگیر یک کشمکش گرانشی شده اند. هاله های گسترده و آشفته ی این دو کهکشان مارپیچی همسان، برهم کنش های کِشندی میانشان را آشکارکرده است.
کهکشان NGC ۴۳۰۲ از دید ما یک کهکشان لبه‌نما است، یعنی آن را از لبه می بینیم، با رگه ای از غبار که قرص نازک و پر از ستاره ی جوانِ کهکشان را نشان می دهد.
ولی NGC ۴۲۹۸ که تقریبا از روبرو دیده می شود (یک کهکشان رونما)، همان ساختارهای پر از ستاره ی جوان را به شکل چرخه ای آبی فام نشان می دهد.
فاصله ی این دو کهکشان از زمین حدود ۶۰ مسلسون سال نوریست و در صورت فلکی گیسو جای دارند. قطر NGC ۴۲۹۸ نزدیک به ۵۶۰۰۰ سال نوری و قطر دیگری حدود ۹۷۰۰۰ سال نوریست.
این تصویر در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشر شده.

واژه نامه:
NGC 4302 - NGC 4298 - gravitational fields - stellar halo - tidal interaction - galaxy - star - Coma Berenices

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه