جادوگر پیر آسمان ها

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
تو ای رنج و پریشانی، دوچندان شو، دو چندان شو!، بسوز ای آتش غیبی، بجوش ای دیگ افسونی، خروشان شو، خروشان شو!.
شاید مکبث باید با سحابی سر جادوگر مشورتی می کرد!*
--------------------
این عجوزه ی کیهانی در حقیقت یک سحابی بازتابی با نمایی هراس انگیز است که حدود ۸۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد. سیمای شوم آن رو به ستاره ی درخشان پای شکارچی در صورت فلکی شکارچی (جبار) است که درست بیرون از این لبه ی سمت راست چارچوب جای دارد.
این ابر گاز و غبار میان‌ستاره ای با نام رسمی‌ترِ IC ۲۱۱۸، حدود ۷۰ سال نوری پهنا دارد و از بازتاب نور ستاره ی بتا شکارچی (پای شکارچی) توسط ذرات غبارش روشن شده است. 
ولی در این تصویر همنهاده، رنگ آبی آن تنها در اثر بازتاب نور آبی ستاره ی پای شکارچی نیست بلکه به خاطر اینست که ذرات غبار، نور آبی را بیش از نور قرمز می پراکنند، فرآیندی فیزیکی همسان با آنچه رنگ آسمان روز زمین را آبی می نماید. البته پراش و پراکنش نور در جو زمین توسط مولکول های نیتروژن و اکسیژن انجام می شود.

* گفته هایی از نمایشنامه ی مکبث، نوشته ی ویلیام شکسپیر.

واژه نامه:
Witch Head Nebula - Macbeth - reflection nebula - star - Rigel - Orion - IC 2118 - Earth - planet - molecule - nitrogen - oxygen

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه