دل روشن کیهان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این چیست که در دل "سحابی قلب" می درخشد؟
نخست بگوییم که سحابی بزرگ گسیلشی (نشری) IC ۱۸۰۵ در نمای کلی، همانند قلب انسان دیده می شود. این سحابی به شدت با پرتوی سرخ فامی که از بیشترین عنصر درونش، یعنی هیدروژن می تابد روشن شده است.این رنگ سرخ و آن پیکره ی قلب-مانند، هر دو دستاورد گروه کوچکی از ستارگان در نزدیکی مرکز سحابی‌اند.
این گروه ستارگان در مرکز سحابی قلب، اعضای یک خوشه ی باز به نام میلوت ۱۵ هستند و دارند با بادها و پرتوهای پرانرژی خود توده های غبار را پس می زنند و می تراشند و از آن ها ستون های غباری تماشایی می سازند [غبار های تنُک تر کنار می روند و توده های چگال تر بر جا می مانند؛ درست همانگونه که یک پیکرتراش با تراشیدن تکه سنگی زمخت، پیکره ای ظریف می آفریند-م].
این خوشه چند ستاره ی درخشان با جرمی نزدیک به ۵۰ برابر جرم خورشید دارد و شمار بسیاری هم ستاره ی کم نور با جرم تنها درصدی از جرم خورشید. روزگاری یک ریز-اختروش هم عضو این خوشه بوده که میلیون ها سال پیش از آن به بیرون پرتاب شده و اکنون حدود ۱۳۰ سال نوری از خانه ی مادری‌اش دور شده.
سحابی قلب با فاصله ای نزدیک به ۷۵۰۰ سال نوری از زمین، در صورت فلکی ذات الکرسی (خداوند اورنگ) دیده می شود.
در بالا، سمت راست تصویر، همدم این سحابی را می بینیم: سحابی کله ماهی.

واژه نامه:
Heart Nebula - emission nebula - IC 1805 - human heart - element - hydrogen - star - open star cluster - Melotte 15 - Sun - microquasar - constellation of Cassiopeia - Fishhead Nebula

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه