دره های مانگالا روی سیاره سرخ

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این تصویر بخشی از "دره های مانگالا" روی سیاره ی بهرام (مریخ) را می بینیم که سامانه ای از کانال های برون‌ریز نزدیک "دره های مینیو" است. این عکس در روز ۱۲ ژوییه ی ۲۰۱۵ توسط دوربین استریوی وضوح بالای فضاپیمای اروپایی مارس اکسپرس و در ۱۴۶۲۲مین دور مدار آن به گرد سیاره ی سرخ گرفته شده.

این ناحیه از سیاره ی بهرام در گذشته دستخوش دوره هایی از سیلاب های شدید می شده. چیزی که به این سیلاب ها می انجامیده به احتمال بسیار، فرآیندهای آتشفشانی‌ای بوده که در ناحیه ی تارسیس در آن نزدیکی رخ می داده.

نام "مانگالا" هم ارز نام "بهرام" (مریخ) در زبان سانسکریت است.

مختصات جغرافیایی ناحیه ی درون تصویر ۷ درجه ی جنوبی و ۲۰۸ درجه ی خاوری روی بهرام است و هر پیکسل آن حدود ۱۶ متر را نشان می دهد.

واژه نامه:
Mangala Valles - outflow channel - Minio Valles - High Resolution Stereo Camera - ESA - Mars Express - volcanic process - Tharsis region - Mangala - Sanskrit - Mars

منبع: ESA

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه