چهار ستاره در یک حلقه

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این عکس که به کمک تلسکوپ فضایی اِسا/ناسای هابل گرفته شده، دو ستاره را می بینیم که در مرکز حلقه ای از گردوغبار آبشاری می درخشند. این سامانه DI Cha (یا DI آفتاب پرست) نام دارد و با آن که تنها دو ستاره اش دیده می شوند، ولی در واقع یک سامانه ی چهارتایی است که از دو ستاره ی دوتایی تشکیل شده.

از آنجا که این یک سامانه ی ستاره ایِ به نسبت جوان است، هنوز با پوششی از گرد و غبار در میان گرفته شده. این ستارگان جوان اکنون دارند غبارهای پیرامونشان را به شکل حلقه ای نازک در می آورند.

این برهم کنش ستارگان و غبار در یک ابر تاریک به نام "آفتاب پرست I" انجام می شود، یکی از سه ابر تاریکی که با هم یک منطقه ی بزرگ ستاره زایی به نام "مجموعه ی آفتاب پرست" را ساخته اند. این ابر با فاصله ی حدود ۵۲۰ سال نوری از زمین، یکی از نزدیک ترین منطقه های ستاره زایی به ما است. بزرگی آن به اندازه ایست که نه تنها تقریبا همه ی صورت فلکی آفتاب پرست را پر کرده، بلکه بخشی از صورت های فلکی مرغ بهشتی، شاه‌تخته، و مگس جنوبی را هم پوشانده است.

جوانی "DI آفتاب پرست" در این منطقه چندان به چشم نمی آید. در واقع، کل این سامانه در مجموعه ای از ستارگان نوجوان جای گرفته که نه تنها جوان ترین، بلکه نزدیک ترین مجموعه ستارگانی‌اند که تاکنون یافته شده، و از همین رو هدفی آرمانی برای پژوهش های ستاره زایی به شمار می آید.

واژه نامه:
star - NASA - ESA - Hubble Space Telescope - star system - DI Cha - quadruple system - binary star - Chamaeleon I dark cloud - star-forming region - Chamaeleon Complex - star formation -

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه