ماه، سیاره ها، و شهاب در آسمان کنیا

عکس از: بابک تفرشی
در روز ۸ نوامبر، هلال کاهنده ی ماه نمایشی را در کنار سه سیاره در آسمان سپیده دم زمین اجرا کرد.
در این عکس که در پارک ملی امبوسلی کنیا گرفته شده، حتی افزایش نور ماه در اثر نوردهی بلند هم نتوانسته از روشنایی ناهید تابناک بکاهد. بالاتر و هم‌راستا با آن ها نیز مشتری درخشان و بهرام کم نور را هم می بینیم که به همراه این سیاره ی درخشان، نزدیک صفحه ی برجگاهی (دایره البروجی) ردیف شده اند.
اگر ماه و سیاره ها هم برایتان بسنده نمی کند، رد روشن سمت راست را ببینید که از یک شهاب گاوی (ثوری) در چشم انداز به جا مانده.
در واقع تاکنون درصد بالایی از شهاب های بارش گاوی ماه نوامبر، آتشگوی های درخشان بوده است. این شهاب ها که راستای مسیر همگی آن ها به جایی در صورت فلکی گاو (ثور) می رسد، در اثر گذر سالانه ی سیاره ی زمین از درون ذراتی پدید می آید که از دنباله دار اِنکه (2P/Encke) در فضا به جا مانده. ذرات سنگ و خاک این دنباله دار، با سرعتِ به نسبت پایینی (حدود ۲۷ کیلومتر بر ثانیه) به جو زمین برخورد کرده و با سوختن در آن، این شهاب های زیبا را پدید می آورند.

واژه نامه:
waning crescent - Moon - planet - Earth - Amboseli National Park - Venus - ecliptic plane - Mars - Jupiter - Taurid meteor shower - fireball - radiant - Taurus - Comet 2P/Encke

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه