یک روز پلوتو، یک روز شارون

فضاپیمای نیوهورایزنز ناسا در ژوییه ی ۲۰۱۵، هنگامی که داشت به پلوتو و سامانه ی ماه هایش نزدیک و نزدیک تر می شد، عکس هایی از این سیاره ی کوتوله و بزرگ ترین ماهش، شارون در مدت یک روز کاملِ آن ها گرفت. بهترین عکس هایی که نیوهورایزنز پیش از گذر روز ۱۴ ژوییه از پلوتو و شارون گرفته بود در کنار هم چیده شده و این دو تصویر از یک دور کامل چرخش آن ها پدید آمده:
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
۱) پلوتو
بلندی یک روز پلوتو ۶.۴ برابر روز زمین است. فضاپیمای نیوهورایزنز این عکس ها را با دوربین شناسایی برد بلند (لوری، LORRI) و دوربین رالف/چندطیفی (MVIC) خود، و در بازه ی زمانی ۷ تا ۱۳ ژوییه گرفت؛ در این مدت، فاصله ی فضاپیما و پلوتو از ۸ میلیون کیلومتر به ۶۴۵۰۰۰ کیلومتر رسید.

عکسی که از دورترین فاصله گرفته شده در جایگاه ساعت ۳ است و بخش بالایی ویژگی قلب-مانند پلوتو که به طور غیررسمی به نام ناحیه ی تامبا شناخته شده در آن نمایان است. این قلب دارد از میدان دید بیرون می رود تا در روز ۱۴ ژوییه که نیوهورایزنز از کنار پلوتو رد شود، برگردد و رو به فضاپیما قرار گیرد. سمتی از پلوتو که به نام "نیمکره ی رویارویی" خوانده شد و در روز ۱۴ ژوییه رو به نیوهورایزنز بود و با بیشترین جزییات دیده شد، اینجا در جایگاه ساعت ۶ است. .

این تصاویر و مانند آن ها جزییات بسیاری را درباره ی پلوتو آشکار می کنند، از جمله تفاوت هایی که میان نیمکره ی رویارویی و نیمکره ی به اصطلاح "سمت دور" آنست و با وضوح کم دیده شد. تورفتگی هایی که پایین (جنوب) قرص پلوتو دیده می شود در اثر دستکاری عکس هایی پدید آمده که از پیوندشان این تصویر درست شده.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
۲) شارون
شارون هم مانند پلوتو، هر ۶.۴ روز زمینی یه دور به گرد محورش می چرخد. نیوهورایزنز این عکس ها را هم با دوربین شناسایی برد بلند (لوری، LORRI) و دوربین رالف/چندطیفی (MVIC) خود از ۷ تا ۱۳ ژوییه گرفته. در این بازه ی زمانی، فاصله ی فضاپیما از شارون به اندازه ی ۱۰.۲ میلیون کیلومتر کم شد.

عکسی که از دورترین فاصله گرفته شده در جایگاه ساعت ۹ است و جزییات کمی از ویژگی های سطح شارون را نشان می دهد، ویژگی هایی مانند بلندی های برخوردی، دره ها، یا دشت های جوانی که به طور غیررسمی، فلاته ی وولکان نام گرفته اند. سمتی از شارون که نیوهورایزنز در گذر روز ۱۴ ژوییه ی ۲۰۱۵ با بیشترین جزییات دید، در جایگاه ساعت ۱۲ دیده می شود.

این تصاویر و مانند آن ها جزییات بسیاری را درباره ی شارون آشکار می کنند، از جمله این که تا چه اندازه نیمکره ی رویارویی آن با "سمت دورش" که با وضوحِ کم دیده شده همانند یکدیگرند، بر خلاف پلوتو که دو نیمکره اش بسیار با هم متفاوتند. تورفتگی هایی که پایین (جنوب) قرص شارون دیده می شود هم در اثر دستکاری عکس هایی پدید آمده که از پیوندشان این تصویر درست شده.

واژه نامه:
Pluto - Earth - Long Range Reconnaissance Imager - LORRI - Ralph/Multispectral Visible Imaging Camer - Tombaugh Regio - New Horizons spacecraft - encounter hemisphere - far side - Charon - crater - Vulcan Planum - NASA - moon

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه