بچه قورباغه های ستاره زا!

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این نمای نزدیک تلسکوپی،سحابی گسیلشی (نشری) IC ۴۱۰ را می بینیم.
ر این تصویر همچنین دو ساکن تماشایی این برکه ی پر از گاز و غبار کیهانی را نیز در پایین و سمت راست میانه ی عکس می بینید: "بچه قورباغه های آی سی ۴۱۰".
خود این سحابی که بخشی از آن در پشت غبارهای پیش زمینه (نزدیک تر به ما) پنهان شده، NGC ۱۸۹۳ را در بر گرفته، یک خوشه ی ستاره ای باز و جوان. ستارگان به شدت داغ و درخشان این خوشه که همین ۴ میلیون سال پیش از دل این ابر میان‌ستاره ای ساخته شده اند، با پرتوهای پرانرژی خود گازهای پیرامون را برافروخته و روشن کرده اند.
این دو بچه قورباغه با درازای حدود ۱۰ سال نوری، از گاز و غبار خنک تر و چگال تر درست شده اند و به احتمال بسیار، در دلشان ستارگانی تازه دارد پدید می آید. سرهای این دو قورباغه از بادها و پرتوهای ستارگان خوشه تراش خورده و لبه ای از گاز یونیده ی درخشان دارند، و دُمشان نیز از مرکز خوشه به بیرون پس زده شده است.
IC ۴۱۰ با فاصله ی تقریبی ۱۰ هزار سال نوری از زمین در صورت فلکی پر از سحابی "ارابه ران" جای دارد.

واژه نامه:
Tadpole - IC 410 - emission nebula - NGC 1893 - galactic cluster - star - star formation - ionized gas - constellation Auriga

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه