دو همسایه درگیر!

چنین به نظر می رسد که در این چشم انداز کیهانی، پرده از برابر کهکشان مارپیچی درخشان NGC ۳۱۶۹ کنار زده شده تا بر صحنه ای در حدود ۷۰ میلیون سال نوری دورتر از زمین و درست زیر پای ستاره ی درخشان شیردل ( قلب الاسد یا آلفا شیر) در صورت فلکی کم نور ششکان (سکستان، سُدس) به اجرای نمایش بپردازد.
بازوان مارپیچی زیبای آن در اثر بر هم کنش های گرانشی میان این کهکشان (چپ) و همسایه ی سمت راستش (NGC ۳۱۶۶) از هم گشوده شده و دنباله های کشندی پیچانی ساخته است.
این سرنوشتی عادیست که حتی کهکشان های درخشان در محله ی کیهانی خودمان نیز با آن روبرو خواهند شد. در واقع چیزی که در این نمای ژرف و رنگارنگ از این گروه کهکشانی بسیار به چشم می خورد، کمان ها و توده های پر از ستاره ایست که از کهکشان ها بیرون کشیده شده اند و نشانه ایست از برهم کنش های گرانشی آن ها.
این عکس پهنه ای به گستردگی ۲۰ دقیقه ی قوس را می پوشاند که در فاصله ی برآورد شده ی این گروه کهکشانی، برابر است با حدود ۴۰۰ هزار سال نوری. کهکشان کوچک و کم نورتری که در سمت راست تصویر دیده می شود ۳۱۶۵ NGC نام داشته و عضو همین گروه کهکشانی است.
NGC ۳۱۶۹ کهکشانیست که در سرتاسر طیف الکترومغناطیسی، از امواج رادیویی گرفته تا پرتو X می درخشد. این کهکشان یک هسته ی کنشگر (فعال) دارد که به احتمال بسیار یک ابَرسیاهچاله (یا سیاهچاله ی ابرپرجرم) را در دلش پنهان کرده.

در همین زمینه: * همسایگان دردسرساز

واژه نامه:
NGC 3169 - spiral galaxy - star - Regulus - constellation Sextans - spiral arm - tidal tail - NGC 3166 - gravitational interaction - galaxy group - NGC 3165 - spectrum - radio - X-ray - active galactic nucleus - supermassive black hole

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه