سیارک هالووین از سمت دیگرش چندان ترسناک نبود

* در عکس های تازه ی سیارک بزرگی که شب هالووین از کنار زمین گذشت، سمتی از آن دیده می شود که به اندازه ی سمت دیگرش ترسناک نیست.

سیارک ۶۰۰ متری 2015 TB145 در تصاویر راداری که شب ۳۰ اکتبر توسط رصدخانه ی آرسیبو گرفته شد به گونه ی شگفت انگیزی همانند یک جمجمه ی غول پیکر به نظر می رسید. ولی در عکس های بعدی که در شب ۳۱ اکتبر گرفته و تازه منتشر شده، نمای آن چنان چشمگیری ندارد. در آن هنگام 2015 TB145 که تنها سه هفته پیش، در ۱۰ اکتبر یافته شده بود، داشت از فاصله ی ۴۸۰ هزار کیلومتری زمین -حدود ۱.۳ فاصله ی ماه تا کره ی ماه- می گذشت. [خواندید: * جمجمه ای که در شب هالووین از کنار زمین گذشت!]
این هشت تک نمای راداری از سیارک 2015 TB145 در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵ توسط آنتن DSS-14 ناسا در کلدستون کالیفرنیا و تلسکوپ گرین بنک در ویریجنیای باختری گرفته شدن. تصویر بزرگ تر
لنس بنر از آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در پاسادنای کالیفرنیا روز سه شنبه، ۳ نوامبر گفت: «این عکس ها آشکارا متفاوت با عکس های راداری آرسیبو هستند که روز ۳۰ اکتبر گرفته شده بود. عکس های تازه به احتمال بسیار این سیارک را از زاویه ی دیگری در دوره ی چرخش سه ساعته اش نشان می دهند.»

بنر که رهبر برنامه ی پژوهش راداری سیارک های ناسا است افزود: «این عکس های راداری تازه بخش هایی از سطح سیارک 2015 TB145 را نشان می دهند که در عکس های پیشین دیده نشده بود و ساختارهایی مانند فرورفتگی ها و لکه های روشنی که شاید تخته سنگ باشند، و ویژگی های پیچیده ی دیگری که می توانند پشته هایی باشند را روی آن آشکار کرده اند.»

یکی از عکس های راداری تلسکوپ آرسیبو که
این سنگ آسمانی را از زاویه ی دیگر و همانند
یک جمجمه نشان می دهد.
دانشمندان این عکس های تازه را با بهره از بشقاب رادار ۷۰ متری مجموعه ی ارتباطات فضای دوردست گلدستونِ ناسا در کالیفرنیا و رادیوتلسکوپ ۱۰۰ متری گرین بنک در ویرجینیای باختری گرفتند که زیر نظر رصدخانه ی ملی اخترشناسی رادیویی اداره می شود.

پژوهشگران با بهره از آنتن گلدستون، امواج ریزموج را رو به 2015 TB145 که گمان می رود یک دنباله دار مرده باشد افکندند و سپس "پژواک های" راداری را با بهره از بشقاب گرین بنک گردآوری کردند. به گفته ی مقام های ناسا، عکس های به دست آمده دارای وضوحی به خوبی ۴ متر بر پیکسل است.

پژوهشگران گذر هالووین که نزدیک ترین گذرِ یک سنگ فضایی به این بزرگی از کنار زمین تا اوت ۲۰۲۷ بود را مشتاقانه پیش بینی کرده بودند. خود 2015 TB145 در سپتامبر ۲۰۱۸ باز خواهد گشت ولی به این نزدیکی نخواهد آمد بلکه از فاصله ی حدود ۳۸ میلیون کیلومتری سیاره ی ما خواهد گذشت.

واژه نامه:
asteroid - Earth - Halloween - 2015 TB145 - skull - Arecibo Observatory - planet - moon - radar - Lance Benner - NASA - Jet Propulsion Laboratory - ridge - Goldstone Deep Space Communications Complex - Green Bank Telescope - National Radio Astronomy Observatory - comet - antenna - echo - DSS-14

منبع: Space.com

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه