سپیده دم دروغین و ردیف سیاره های بامدادی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این چشم انداز که رصدخانه ی لاس کامپاناس در نیمکره ی جنوبی را نشان می دهد، افق سیاره ی زمین را نیز می بینیم که زیر پای گروهی از اعضای خانواده ی خورشید پهن شده. این عکس در ساعت های پیش از سر زدن آفتاب گرفته شده و بُرجگاه (دایره البروج) را نشان می دهد که با ردیفی از سیاره های بامدادی آذین بسته شده: چشم اندازی آشنا برای سحرخیزان ماه نوامبر.
در سمت خاور آسمان سیاره های تابناک ناهید، بهرام، و مشتری را به همراه ستاره ی شیردل (قلب الاسد، ستاره ی آلفای صورت فلکی شیر) می بینیم.
سیاره ها در پرتوی کم سوی نور برجگاهی غرق شده اند، روشنایی سه گوشی که به گونه ی کج از افق برخاسته. این روشنایی که در آسمان های تاریک دیده می شود، به نام سپیده دم دروغین (فجر کاذب) نیز شناخته شده.
اتفاقی نیست که سیاره ها و نور برجگاهی روی یک خط دیده می شوند زیرا این روشنایی از پراکنش نور خورشید توسط ذرات غباری درست می شود که در فضای سامانه ی خورشیدی وجود دارد و از قرص گرد و غبار پیش‌سیاره ای به جا مانده، همان قرصی که سیاره ها از دلش ساخته شده بودند و از همین رو همه ی سیاره ها تقریبا در صفحه ی آن به گرد خورشید می چرخند. و از آنجا که نور برجگاهی هم در همین صفحه پدید می آید، از چشم ما همگی با هم در یک راستا دیده می شوند.
ردیف سیاره ها بر روی برجگاه (دایره البروج، ecliptic). از پایین: ناهید (Venus)، بهرام (مریخ، Mars)، مشتری (Jupiter). و بالاتر، ستاره ی شیردل (Regulus)- تصویر بزرگ تر
واژه نامه:
Earth - Solar System - southern hemisphere - Las Campanas Observatory - ecliptic - planet - Venus - Mars - Jupiter - Regulus - alpha star - constellation Leo - zodiacal light - protoplanetary disk

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه