میدان های تپه شنی تیتان

تیتان، بزرگ ترین ماه سیاره ی کیوان (زحل) ویژگی هایی دارد که به گونه ای شگفت آور همانند ویژگی های زمینند، هرچند که باز هم برای ما بیگانه اند. این ماه ابر دارد، باران و دریاچه دارد که همگی به جای آب از متان و اتان‌اند، سطحی سخت دارد که از آب یخ زده درست شده، و پهنه های تلماسه ای (تپه شنی) گسترده ای دارد که سرشار از ماسه های هیدروکربنی‌اند.

ناحیه ی تیره و H-مانندی که در این عکس دیده می شود دو منطقه ی تلماسه ای را در بر دارد: Fensal در شمال و Aztlan در جنوب. در عکس دوم، نمای نزدیک تری از این ناحیه ی Fensal-Aztlan را می بینید.

ناحیه های تپه شنی Fensal (بالا) و Aztlan (پایین)-اندازه ی بزرگ تر
فضاپیمای کاسینی در سرتاسر زمان ماموریت خود به گونه ای پیاپی سطح تیتان را برای یافتن دگرگونی هایی در ویژگی های آن رصد کرده. هر تغییری می توانست به دانشمندان کمک کند تا پدیده های گوناگونی مانند بادها و سازندهای تپه ای بر روی این ماه که به گونه ی شگفت انگیز زمین‌سان است را بهتر بشناسند.

در این نما، سمتی از تیتان که همیشه رو به کیوان است را می بینیم. این عکس در روز ۲۵ ژوییه ی ۲۰۱۵ توسط دوربین زاویه بسته ی فضاپیمای کاسینی و از پشت یک فیلتر طیفی که بیش از همه، طول موج های فروسرخ-نزدیک پیرامون طول موج ۹۳۸ نانومتر را از خود می گذراند گرفته شده.

به هنگام گرفتن عکس، فاصله ی کاسینی از تیتان حدود ۷۳۰ هزار کیلومتر، و زاویه ی خورشید-تیتان-فضاپیما یا "زاویه ی گام" هم برابر با ۳۲ درجه بود. هر پیکسل تصویر در اندازه ی اصلی هم ارز ۴ کیلومتر است.


واژه نامه:
Saturn - moon - Titan - Earth - methane - ethane - dune field - hydrocarbon - Fensal - Aztlan - Cassini mission - dune formation - Cassini spacecraft - narrow-angle - spectral filter - wavelength - infrared - Sun - phase angle

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه