این تنهاترین کهکشان شناخته شده کیهان است

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
تنها سه ستاره با تیزی های پراش که از ستارگان کهکشان خودمانند در این تصویر دیده می شود. به جز این سه، هر چیز دیگری در این چشم انداز کیهانی یک "کهکشان" است؛ کهکشان هایی که مانند میکروب هایی در یک قطره ی آب شناورند، ولی اینجا با یک میکروسکوپ آشکار نشده اند، بلکه تلسکوپ فضایی هابل با دوربین پیشرفته ی پیمایشی خود آن ها را برای ما نمایان کرده است.

در میان چشم انداز، کهکشان MCG+01-02-015 را می بینیم که بازوان مارپیچی در هم پیچیده اش آن را مانند پیله ای در میان گرفته اند. شاید با دیدن این عکس گمان کنید که کهکشان های بسیاری MCG+01-02-015 را همراهی می کنند ولی این تنها ترفند بی رحمانه ی چشم انداز است. در واقع، نام سرد و بی‌احساسِ MCG+01-02-015 درخور جایگاهیست که در کیهان دارد: این یک کهکشان دورافتاده است، تنهاترین کهکشان کیهان.

تقریبا همه ی کهکشان ها در اثر گرانش چندجانبه ای که بر هم وارد می کنند در رشته هایی جای گرفته اند که ساختار بزرگ-مقیاس کیهان را ساخته. این رشته های موجی که در فضا تنیده شده اند، مرز تُهیک های (نواحی پوچ) کیهان را می نمایانند، پهنه های غول پیکر از فضای کاملا تهی، زمین های بایر کیهان، جایی تقریبا بدون کهکشان که در هر متر مکعبش به سختی می توان حتی "یک اتم" پیدا کرد. [بخوانید: * در یک سال نوری چقدر "چیز" وجود دارد؟]

نمونه ای از چنین پهنه های تهی و پوچی از فضا همین بَرَهوتیست که MCG+01-02-015 آن را با اکراه "خانه" می نامد. این کهکشان به اندازه ای تنها و به اندازه ای از کهکشان های دیگر دور است که اگر کهکشان ما، راه شیری در جای آن بود، تا دهه ی ۱۹۶۰ به وجود هیچ کهکشانی پی نمی بردیم!

واژه نامه:
star - diffraction - galaxy - microbe - microscope - Advanced Camera for Surveys - Hubble Space Telescope - spiral arm - MCG+01-02-015 - galaxy filament - void - wasteland - Milky Way

منبع: spacetelescope

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه