آیا این تیر شهاب در آتش می سوزد؟

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
چه اتفاقی دارد برای این شهاب رخ می دهد؟
چند روز پیش، یک آذرگوی درخشان در آسمان کوه های آلپ سوییس به تصویر کشیده شد. این گوی آتشین که به احتمال بسیار یکی از شهاب های بارش گاوی بود، نه تنها بسیار پرنور بود، بلکه نور نارنجی کمیابی هم پدید آورد که تا چند دقیقه در آسمان به جا ماند.
رنگ نارنجی به گونه ای بود که انگار شعله های آتش از رد شهاب بیرون زدند، ولی این تابش نارنجی فام که به نام "دنباله ی ماندگار" یا "دنباله ی پایا" (persistent train) شناخته می شود، نه ربطی به آتش دارد و نه به بازتاب نور خورشید توسط دود آن. سرچشمه ی این نور، اتم های جو زمین در مسیر شهاب هستند: اتم هایی که یک الکترون از دست داده اند و با پس گرفتن آن، نور می گسیلند.
دنباله های پایا اغلب در اثر وزش باد در آسمان جابجا می شوند، پس این عکس که با نوردهی ۳ دقیقه ای گرفته شده، در واقع سه دقیقه ی آغازینِ جابحایی این اتم های درخشان را ثبت کرده، همان اتم هایی که پیش‌تر به یون تبدیل شده بودند. در تصویر پویای (gif) زیر، این جابجایی را می بینید. اگر نتوانستید این تصویر پویا را ببینید، ویدیوی آن را در یوتیوب تماشا کنید:
این تصویر زمانی گرفته شد که عکاس می خواست سحابی پرآوازه ی شکارچی (جبار) را به تصویر بکشد که در سمت چپ دیده می شود. ستاره ی درخشان و آبی فام پای شکارچی در صورت فلکی شکارچی را هم در سمت راست می بینیم.
بارش شهابی پُر از آذرگویِ گاوی (ثوری) دیگر اوج خود را پشت سر گذاشته ولی باز هم در این هفته ادامه خواهد داشت و همزمان، بارش شهابی فعال ترِ شیری (اسدی) هم اوج خود را آغاز کرده است.

واژه نامه:
meteor - fireball - Alps mountain - Taurids meteor shower - persistent train - reflect - atom - Earth - electron - reacquisition - Orion Nebula - star - Rigel - constellation of Orion - Leonids meteor shower

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه