۲۱۲ ساعت خیره به شکارچی آسمانی

صورت فلکی شکارچی (جبار) چیزی بیش از یک ردیف سه تایی ستاره است. این صورت فلکی پهنه ای از آسمان را می نمایاند که پر از سحابی های زیبا و چشمگیر است.
برای آشنایی بیشتر با این بخش پرآوازه ی آسمان، عکسی با نوردهی بسیار بسیار بلند در درازنای چند شب از شب های صاف ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ از آن گرفته شد.
دستاورد ۲۱۲ ساعت نوردهی با دوربین و یک سال کار پردازشی، این نمای تکه‌چسبانی (کولاژ) ۱۴۰۰ تکه است که پهنه ای ۴۰ برابر قطر زاویه ای ماه را می پوشاند.
این تصویر در دو اندازه ی بسیار بزرگ تر: ۷.۳ مگابایت- ۱۳.۳ مگابایت
جزییات شگفت انگیز بسیاری در این تصویر پدیدار شده ولی بخشی که بیش از همه چشم را می نوازد، حلقه ی بارنارد است، رشته ی نیمدایره ای درخشان و سرخ فامی که از مرکز چارچوب به پایین کمانه زده.
سحابی بزرگ و سرخی که نزدیک بالای تصویر دیده می شود سحابی رُزت "نیست"، بلکه سحابی بزرگ تر ولی کمتر شناخته شده ایست که "لاندا شکارچی" نام دارد [همنام ستاره ی مرکزیش-م]. سحابی رزت یا گل سرخ همان سحابی سرخ و سفید در گوشه ی بالا، سمت چپ تصویر است.
ستاره ی پرنور و نارنجی رنگی که درست بالای مرکز چارچوب دیده می شود آلفا شکارچی (ابط الجوزا، شبان‌شانه) است و ستاره ی آبی فام و درخشان پایین، سمت راست هم ستاره ی پای شکارچی نام دارد.
از جمله سحابی های نام آشنای دیگری که در تصویر به چشم می خورند می توان از سحابی سر جادوگر، سحابی شعله، سحابی پوست روباه، و -اگر بدانید کجا را باید نگاه کنید- سحابی به نسبت کوچکِ کله اسبی نام برد.
در این تصویر شلوغ به سختی می توان سه ستاره ی آشنایی که کمربند شکارچی را آذین بسته اند را شناسایی کرد، ولی چشم بینا و آگاه می تواند آن ها را درست زیر و رو به سمت راست مرکز تصویر پیدا کند.
اگر باز هم پیدا کردن تک تک این ساختارهای زیبا برایتان دشوار است، تصویر دوم را ببینید.
واژه نامه:
constellation of Orion - nebula - collage - angular diameter - Moon - Barnard's Loop - filament - Rosette Nebula - Lambda Orionis - Betelgeuse - star - Rigel - Witch Head Nebula - Flame Nebula - Fox Fur Nebula - Horsehead Nebula - Orion the Hunter

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه