بازیافت آوارهای برخورد دو کهکشان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در فاصله ی ۲۰۰ میلیون سال نوری زمین، برخوردی باستانی میان یک کهکشان پر از گاز به نام NGC ۵۲۹۱ و کهکشانی دیگر روی داده بوده که باعث پخش شدن آوارهایی در فضای میان-کهکشانی شده.
NGC ۵۲۹۱ و حریفش که به نام کهکشان "صدف دریایی" شناخته شده، نزدیک مرکز این چشم انداز زیبا دیده می شوند. این تصویر پُروضوح تلسکوپی از روی زمین گرفته شده و میدانی در خوشه ی کهکشانی آبل ۳۵۷۴ در صورت فلکی جنوبی قنطورس را نشان می دهد.
درازای دنباله های کِشندی بلندی که از این کهکشان ها بیرون زده به ۱۰۰ هزار سال نوری می رسد. توده های روشنی روی این دنباله ها به چشم می خورد که نمایی مانند کهکشان های کوتوله دارند، ولی ستاره ی پیری در آن ها دیده نمی شود و بیشتر از ستارگان جوان و مناطق فعال ستاره زایی تشکیل شده اند.
این توده ها که به گونه ی نامعمولی سرشار از عنصرهای سنگین تر از هیدروژن و هلیومند، به احتمال بسیار در فضای میان کهکشانی و از بازیافت آوارهای غنی شده ای پدید آمده اند که از خود کهکشان NGC ۵۲۹۱ بیرون ریخته شده.

واژه نامه:
NGC 5291 - galaxy - Earth - intergalactic space - Seashell galaxy - galaxy cluster - Abell 3574 - constellation Centaurus - tidal tail - dwarf galaxy - star - star forming region - element - hydrogen - helium

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه