کاوشگر چینی نوع تازه ای از سنگ های ماه را شناسایی کرده

* گویا هنوز چیزهای بسیاری برای آموختن درباره ی نزدیک ترین همسایه‌مان وجود دارد.

ماه‌نورد چینی یوتو (Yutu) گونه ی تازه ای از سنگ بر روی سطح ماه پیدا کرده. این یافته نشان می دهد که ساختار ماه بسیار گونه‌گون تر از چیزیست که تاکنون پنداشته می شد. همچنین این یافته برای تفسیر مشاهدات ماهواره ایِ آینده نیز به دانشمندان کمک خواهد کرد.

ماه نشین چینی چانگ یی ۳ در دسامبر ۲۰۱۳ بر سطح ماه فرود آمد و با آزاد کردن خودروی یوتو، آن را راهی کاوش لبه ی دهانه ی نزدیکش کرد. این دهانه در آن زمان به نام "کاخ بنفش" شناخته می شد ولی اکنون دیگر به نام رسمی "زی وی" (Zi Wei) خوانده می شود.

جایگاه فرود در دریای رگبارها بود، یک ناحیه ی پهناور روی نیمکره ی شمالی ماه که گمان می رود حدود ۳ میلیارد سال پیش و زمانی پدید آمد که گدازه ها یک دهانه ی غول پیکر را پر کردند. برخورد تازه تری که دهانه ی زی‌وی را روی سطح دریای رگبارها پدید آورد سنگ بازالت کهنی را نمایان کرد که به هنگام سرد شدن گدازه ها شکل گرفته بود، از همین رو نمونه برداری از آن به خودروی یوتو امکان این را داده که سفری در ژرفای زمان انجام دهد.

زونگچنگ لینگ از دانشگاه شاندونگ در وی‌های چین به همراه همکارانش داده هایی که این خودرو درباره ی این بازالت گرد آورده را بررسی کردند و دریافتند که انباشت (غلظت) کانی های گوناگون از جمله اکسید آهن، اکسید کلسیم و اکسید تیتانیوم (تیتانیا) در آن با چیزی که در نمونه های گردآوری شده توسط فضانوردان آپولو و کاوشگرهای لونای شوروی در دهه ی ۱۹۷۰ دیده شده بود تفاوت دارد.

به گفته ی لینگ، این نشان می دهد که خودروی یوتو به گونه ی تازه ای از سنگ های ماه برخورد کرده: «آشکار است که این بازالت های تازه نشانگر آنند که ماه گونه‌گون تر از چیزیست که در زمان ماموریت های آپولو و لونا پی برده بودیم.»

لینگ انتظار دارد با ادامه ی بررسی این محیط توسط خودروی یوتو، به یافته های بیشتری برسند: «یوتو هنوز دارد داده های تازه به دست می آورد، هر چند که اکنون نمی تواند به پیرامون حرکت کند.» ماه نشین چانگ-یی ۳ هم هنوز کارآمد است و دارد از سطح ماه عکس می گیرد و با بهره از تنها تلسکوپِ روی ماه نماهایی بی‌مانند از کیهان برای ما ثبت می کند.


واژه نامه:
Yutu - moon - rover - Chang’e 3 - lander - crater - Purple Palace - Mare Imbrium - Zi Wei crater - basalt - Zongcheng Ling - Shandong University - minera - iron oxide - calcium oxide - titanium dioxide - Apollo - astronaut - Luna -

منبع: newscientist

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه