تیرهای درخشان شهاب در آسمان چین

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
شهاب های دوپیکری (جوزایی) از کجا می آیند؟
اگر منظور از این پرسش، جایی در آسمان باشد، تکه سنگ های ریز و به اندازه ی دانه شنی که تیرهای شهاب بارش دوپیکری را می آفرینند همگی به نظر می رسد از نقطه ای در صورت فلکی دوپیکر (جوزا) بر سر زمین می بارند، همان گونه که در این تصویرِ همنهاده به زیبایی نشان داده شده.
ولی اگر منظور، جرم مادری این شهاب ها باشد، مسیر آن ها در فضای سامانه ی خورشیدی به سیارکی به نام "۳۲۰۰ فیتون" می رسد- هر چند این ماجرا کمی رازآلود است زیرا به نظر می رسد جرم ۳۲۰۰ فیتون در حالت نیمه خفته به سر می برد.
شاید در این سیارک بیش از آنچه که ما می دانیم فعالیت های آزادسازی غبار روی می دهد، ولی حتی اگر چنین نیز باشد، این که چه رویدادهایی و چرا در آن رخ می دهند هنوز برایمان ناشناخته است.
این عکس هفته ی پیش، در زمان اوج بارش شهابی دوپیکری گرفته شد و بیش از ۵۰ شهاب، از جمله یک آتشگوی درخشان را بر فراز رصدخانه ی شین لونگ کشور چین نشان می دهد.
ا‌ز آن جایی که بارش دوپیکری ماه دسامبر یکی از پیش بینی پذیرترین و فعال ترین بارش های شهابی است، بررسی ها درباره ی جزییات خاستگاه و سرچشمه ی شهاب های آن همچنان ادامه خواهد داشت.

واژه نامه:
meteor - Geminid Meteor Shower - constellation of Gemini - Solar System - asteroid - 3200 Phaethon - fireball - Xinglong Observatory

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه