غبارهای سحابی شکارچی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
یک بستر ستاره زایی را چه چیزهایی در بر گرفته؟
در مورد سحابی شکارچی (جبار)، پاسخ این پرسش "غبار" است.
سرتاسر گستره ی این سحابی -که حدود ۱۶۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد- انباشته از رشته های در هم پیچیده و خوش‌نمای گرد و غبار است. این غبار که برای نور دیدنی (مریی) مات است، در لایه ی بیرونی ستارگان بزرگ و سردی مانند ستاره‌های کربنی پدید می آید و سپس با وزش بادهای نیرومند ذرات، از آن ها به بیرون دمیده می شود.
در دل این سحابی، خوشه ی ذوزنقه جای دارد به همراه چند خوشه ی ستاره ای دیگری که هنوز در حال شکل گیری‌اند. رشته های پیچیده ی غباری که M۴۲ و M۴۳ را در بر گرفته در این تصویر به رنگ قهوه ای دیده می شوند، و گاز برافروخته ی بخش مرکزی هم با رنگ سرخ نمایانده شده.
تا چند میلیون سال دیگر بیشتر گرد و غبار سحابی شکارچی به آرامی توسط ستارگان پرشماری که هم اکنون در حال شکل گیری‌اند از بین رفته یا در فضای کهکشان پراکنده خواهد شد.


واژه نامه:
Orion Nebula - star formation - filament - dust - star - Trapezium - star cluster - nebula - M42 - M43 - Galaxy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه