نوارهای رنگارنگ بر فراز بوئنوس آیرس

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
اینجا که بارانی نباریده پس این کمان های رنگارنگ در آسمان چیست؟
همان گونه که قطره های باران می توانند پرتوهای خورشید را به رنگ های همنِه ‌اش تجزیه کرده و رنگین کمان بیافرینند، بلورهای یخی که در هوای زمین شناورند نیز می توانند با هم مانند یک منشور غول آسا رفتار کرده و چنین چیزی را پدید آورند.
آن کمان بالایی پدیده ی رایج تری است، زیرا بخشی از هاله ی ۲۲ درجه ای پیرامون خورشید است و زمانی پدید می آید که بلورهای شش گوشه ی یخ نور خورشید را میان دو تا از شش ضلعشان می شکنند.
ولی کمان پایینی چندان پدیده ی رایجی نیست.
این کمان که به دلیل نمای شعله-مانندش گاهی به نام رنگین کمان آتشین نیز خوانده می شود، یک "کمان پیراافق" (کمان نزدیک افق- circumhorizon arc) است که در آسمان، همراستا با افق قرار دارد. ولی این کمان هم توسط بلورهای یخ درست شده پس نه ربطی به آتش دارد و نه حتی به باران.
چیزی که اینجا رخ داده اینست که رشته ای از بلورهای یخ نازک، تخت، و "افقی" در ابرهای فراز بلندِ سیروس (پَرسا)، نور خورشید را میان دو وجه بالایی و پایینی خود شکسته و رو به بیننده تابانده اند. این کمان ها تنها زمانی پدید می آیند که خورشید بیش از ۵۸ درجه بالای افق باشد.
این عکس ماه گذشته در یک بعد از ظهر از آسمانِ بالای یکی از خیابان های قُطری شهر لاپلاتا در ایالت بوئنوس آیرس آرژانتین گرفته شد.


به تلگرام یک ستاره در هفت آسمان بپیوندید:
https://telegram.me/onestar_in_sevenskies

واژه نامه:
rainbow - rain - ice crystal - Earth - prism - halo - Sun - hexagonal - refract - fire rainbow - circumhorizon arc - cirrus - La Plata City

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه