لباس کریسمس بر تن پلوتو

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
پلوتو هم رخت کریسمس پوشیده و خود را به رنگ های سبز و سرخ این روزها آراسته است.

این تصویر به دست گروه همنهش ماموریت نیوهورایزنز و با بهره از دو عکسِ دستگاه های رالف/لیزا (Ralph/LEISA) درست شده که در حدود ساعت ۹:۴۰ بامداد ۱۴ ژوئیه، از فاصله ی میانگین ۱۰۸ هزار کیلومتری پلوتو گرفته شده بودند.

وضوح عکس تقریبا ۷ کیلومتر بر پیکسلِ دستگاه LEISA است. سه دامنه ی طول موج از طیف فروسرخ (۲.۲۸-۲.۲۳ و ۱.۲۵-۱.۳۰ و ۱.۶۴-۱.۷۳ میکرون) در سه کانال رنگ سرخ، سبز و آبی جا داده شدند تا این نمای رنگ کاذب کریسمس را پدید آورند.

واژه نامه:
Pluto - New Horizons - Ralph - LEISA - infrared - wavelength - false color

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه