جهان‌نمای کپلر


شمار کل سامانه های سیاره ای نامزد و تایید شده ای که فضاپیمای سیاره-یاب کپلر تاکنون یافته به ۱۷۰۵ سیاره در مدار پیرامون ۶۸۵ ستاره ی دوردست رسیده است. با گذاشتن مدار همه ی این فراسیاره ها در یک مقیاس، و دنبال کردن حرکت های مداری نسبی آن ها، به جهان‌نمای چهارم کپلر (اُرِری چهارم یا Orrery IV کپلر) می رسیم.
برای دیده شدن سیاره ها در این ویدیوی سرگیجه آور، اندازه ی آن ها با مقیاس واقعی نشان داده نشده. ولی مدارهای سیاره های سامانه ی خورشیدی (خط های نقطه چین) با مقیاس واقعی به ویدیو افزوده شده.
می دانید که فضاپیمای کپلر از گذرهای سیاره ای برای یافتن فراسیاره ها بهره می گیرد. در این روش، کاهش های جزیی نور ستاره می تواند نشانگر گذر یک سیاره از برابر ستاره باشد. در این ویدیو مدارهای همه ی این سامانه ها در راستایی نمایش داده شده که گذرهای دیده شده توسط کپلر در جایگاه ساعت ۳ رخ بدهند.
این جنبش های درویش-گونه تضادی آشکار میان بیشتر سامانه های فراسیاره ای یافته شده ی کپلر با سامانه ی خورشیدی خودمان را نشان می دهند.
اگر می خواهید برای یک تعطیلات میان-ستاره ای برنامه ریزی کنید، حتما نگاهی به نمودار سمت چپ ویدیو بیندازید که کدهای رنگی به کار رفته در آن را معرفی کرده است. این رنگ ها تراز دمای سطحی هر سیاره را نشان می دهند که بر پایه ی بزرگی مدار آن ها و ستاره ی میزبانشان برآورد شده است.

واژه نامه:
Kepler Orrery IV - exoplanet - Kepler mission - planet system - star - planet - Solar System - hypnotic - planetary transit - multiplanet system - dervish - interstellar

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه