بارش شهابی در آسمان نیمکره جنوبی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
بارش شهابی سالانه ی دوپیکری (جوزایی) این بار هم ناامیدمان نکرد و پیش از سپیده دم روز ۱۴ دسامبر، با گذشتن سیاره ی زمین از درون گرد و خاک های سیارک فعال "۳۲۰۰ فیتون" به اوج خود رسید.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این چشم انداز شبانه ی نیمکره ی جنوبی بارش همین شهاب ها را می بینیم که رد همگی آن ها به کانون بارش در صورت فلکی دوپیکر (جوزا) می رسد.
برای پدید آوردن این تصویر، به مدت ۵ ساعت چندین عکس جداگانه از رد شهاب ها گرفته شد. در همگذاری پایانی، نمای تک تک آن ها به چشم انداز پرستاره ی آسمان بر فراز تلسکوپ های ۶.۵ متری ماژلان در رصدخانه ی لاس کامپاناس کارنگی شیلی افزوده شدند.
دو ستاره ی درخشان پای شکارچی (رجل جبار) در صورت فلکی شکارچی، و شباهنگ، در کنار کهکشان که دارد رو به سرسوی آسمان به پیش می رود می درخشند.
کانون بارش نزدیک ستارگان کاستور و پولوکس (دوقلوهای جوزا)، پایین و نزدیک افق است. این رد شهاب ها همگی با یکدیگر همراستا (موازی) هستند ولی به دلیل اثر دورنما چنین به نظر می رسد که همگی در یک نقطه به هم می رسند، درست مانند ریل های قطار که از چشم ما در دوردست به هم می رسند.
شهاب های دوپیکری با سرعتی نزدیک به ۲۲ کیلومتر بر ثانیه وارد جو زمین می شوند.

واژه نامه:
Earth - Geminid meteor shower - planet - asteroid 3200 Phaethon - radiant - Gemini - Magellan telescopes - Rigel - Orion - Sirius - Milky Way - zenith - Castor - Pollux - star - meteor

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه