کاج آراسته به ستارگان رنگارنگ

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
آذین های زیبا و درخشانی که روی این درخت کاج می بینید در واقع ستارگان تابناک صورت فلکی کژدم (عقرب) و نوار کمرنگ مرکزی کهکشان راه شیریند.
این عکس که با ژرفای (عمق) کم و بر روی فاصله ی نزدیک کانونی شده، در ماه ژوئن از جایی در لبه ی شمالی گرند کنیون سیاره ی زمین گرفته شده و در آن، برگ های سوزنی شاخه ی درخت کاج از نزدیک و واضح دیده می شوند ولی ستارگان دوردست که همگی بیرون از کانون تصویرند، نمایی تار پیدا کرده و به شکل قرص هایی گِرد و رنگارنگ در آمده اند.
گفتن ندارد که این "دما" است که رنگ یک ستاره را تعیین می کند. بیشتر ستارگان درخشانی که به فام آبی دیده می شوند، دمای سطحشان بسیار بیشتر از خورشید است. در این میان، ستاره ای که به گونه ای چشمگیر، سرخ تر از دیگرانست، ستاره ی ابرغول کژدم‌دل (قلب عقرب) در قلب صورت فلکی کژدم است که بسیار بزرگ تر و خنک تر از خورشید ماست.
در سمت راست عکس یک قرص سپیدفام به چشم می خورد که اگر از پشت تلسکوپ و در نماهایی که بر رویش کانونی شده اند آن را ببینیم، بی درنگ می توانیم آن را شناسایی کنیم: غول گازی حلقه داری به نام کیوان که نور خورشید خودمان را باز می تاباند.

در همین زمینه: * پاپیون های شکارچی

واژه نامه:
pinyon pine - star - constellation Scorpius - Milky Way - Grand Canyon - planet - Earth - close focus - Sun - giant star - Antares - scorpio - ringed - gas giant - Saturn

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه