انسلادوس: دنیای آب در کنار حلقه ها

اگرچه هم انسلادوس و هم حلقه های کیوان (زحل) به طور عمده از یخ آب درست شده اند، ولی ویژگی های بسیار متفاوتی را به نمایش می گذارند. ذرات کوچک حلقه ها برای نگه داشتن گرمای درونی خود بیش از اندازه ریزند و راهی نیز برای گرم شدن ندارند، از همین رو یخ زده اند و از نظر زمین شناختی مُرده اند.

ولی انسلادوس زیر فشار نیروهاییست که درون آن را تا امروز گرم نگه داشته اند. همین فرآیند است که فواره های آبی پرآوازه ی قطب جنوب آن با اقیانوس زیر سطحش را پدید آورده. این فواره ها در این تصویر درست بر فراز سطح سایه گرفته و تاریک جنوبگان انسلادوس دیده می شوند.
بر پایه ی تازه ترین یافته های دانشمندان ماموریت کاسینی، انسلادوس (با قطر ۵۰۴ کیلومتر) زیر سطحش یک اقیانوس سرتاسری از آب مایع دارد که هسته ی آن را از پوسته اش جدا کرده، چیزی که باعث شده انسلادوس در مدارش دچار لنگش و وول خوردن شود. این یافته ها باعث افزایش علاقه ی دانشمندان به انسلادوس و تلاش آنان برای شناخت نقش آب در رشد و گسترش زندگی در سامانه ی خورشیدی شده. [درباره ی این اقیانوس زیرسطحی بیشتر بخوانید: * فضاپیمای کاسینی یک اقیانوس سرتاسری زیر سطح انسلادوس یافته]

فضاپیمای کاسینی این عکس را در روز ۲۹ ژوییه ی ۲۰۱۵، زمانی که تازه از زیر صفحه ی حلقه های کیوان گذشته بود، با نگاهی به پشت سر، رو به خورشید و سمت تاریک حلقه ها، از حدود ۰.۳ درجه زیر صفحه ی آن ها گرفت. عکس توسط دوربین زاویه بسته ی فضاپیما و در طیف نور دیدنی (مریی) گرفته شده [یعنی همان چیزیست که اگر خودمان آنجا بودیم می دیدیم-م].

به هنگام گرفتن عکس، فاصله ی کاسینی از انسلادوس حدود ۱ میلیون کیلومتر و زاویه ی خورشید-انسلادوس-فضاپیما یا "زاویه ی گام" هم برابر با ۱۵۵ درجه بود. هر پیکسل تصویر در اندازه ی اصلی هم ارز ۶ کیلومتر است.

واژه نامه:
Enceladus - Saturn - rings - water ice - water jet - moon - sub-surface ocean - liquid water - solar system - ring plane - Cassini spacecraft - narrow-angle - Sun - phase angle

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه