نیروی "هیچ"!

گوی کوچکی که در این تصویر می بینید به ما نشان می دهد که کیهان تا همیشه به گسترش (انبساط) خود ادامه خواهد داد.
این توپ که اندازه اش تنها کمی بیش از یک دهم میلیمتر است، در واکنش به نوسان های انرژی در فضای خلا رو به یک صفحه ی صاف و هموار جابجا می شود.
این کشش به نام اثر کاسیمیر شناخته می شود، برگرفته از نام دانشمند هلندی، هندریک کاسیمیر که ۵۵ سال پیش به وجود آن پی برد. در آن هنگام وی در تلاش بود تا دلیل حرکت بسیار آهسته ی شاره هایی مانند مایونز را دریابد.
امروزه یافته ها نشان می دهند که بیشتر چگالی انرژی کیهان از یک گونه ی رازآلود به نام "انرژی تاریک" تشکیل شده است. گرچه سرشت و ریشه ی انرژی تاریک تقریبا به طور کامل ناشناخته است، ولی آن هم مانند اثر کاسیمیر، به نوسان های خلا ربط داده شده با این تفاوت که به گونه ای توسط خود فضا پدید می آید.
به نظر می آید این انرژی گسترده و اسرارآمیز تاریک همه ی مواد را به طور گرانشی پس می زند یعنی دارای ویژگی وازَنش گرانشی (دافعه ی گرانشی) است و از همین رو به احتمال بسیار باعث گسترش همیشگی کیهان می شود.
شناخت انرژی خلا در خط مقدم پژوهش ها جای دارد، نه تنها برای شناخت بهترِ جهان هستی بلکه برای جلوگیری از چسبیدن قطعه های ماشین های ریز-مکانیکی به یکدیگر.


واژه نامه:
energy fluctuation - vacuum - Casimir Effect - fluid - mayonnaise - dark energy - vacuum fluctuation - vacuum energy - micro-mechanical machine

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه