نشان تیراندازی و حلقه های کیوان

در این تصویر، انسلادوس و تتیس، ماه های سیاره ی کیوان (زحل) را می بینیم که از چشم دوربین های فضاپیمای کاسینی ناسا تقریبا درست روی یک خط جای گرفته و نمایی مانند نشان تیراندازی را ساخته اند.

از آنجایی که این دو ماه [در این تصویر] نه تنها هم‌تراز شده اند، بلکه فاصله هایشان از کاسینی هم تقریبا یکسان است، اندازه ی دیداری آن ها در این تصویر می تواند با تقریب خوبی بزرگی نسبی آن ها را نشان دهد: انسلادوس با قطر ۵۰۴ کیلومتر در برابر تتیس با قطر ۱۰۶۲ کیلومتر.

دیدگاه این تصویر رو به سمت روشن نشده ی حلقه ها و حدود ۰.۳۴- زیر صفحه ی آن هاست. این عکس در روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵ توسط دوربین زاویه بسته ی فضاپیمای کاسینی و در طیف نور سرخ گرفته شده.

به هنگام گرفتن عکس، فاصله ی کاسینی از انسلادوس حدود ۲.۱ میلیون کیلومتر بود. هر پیکسل روی انسلادوس هم ارز ۱۲ کیلومتر است. تتیس هم ۲.۶ میلیون کیلومتر از کاسینی فاصله داشت و هر پیکسلش هم ارز ۱۶ کیلومتر است.

واژه نامه:
bull's-eye - Enceladus - Tethys - rings - ring plane - Cassini spacecraft - narrow-angle

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه