شفق و اسطوره های آسمان و زمین

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
اسطوره ها و خدایان در این چشم انداز تماشایی زمین، دریا، و آسمان به هم رسیده اند.
پهنه ی روی زمین، ایسلند یا دقیق تر بگوییم، دهکده ای به نام "ویک" در جنوب ایسلند است که به خاطر ساحل های زیبای شن سیاهش آوازه یافته.
پهنه ی دریا، بخشی از اقیانوس اطلس است که "رِینِس‌درانگار" را در بر گرفته اند، دسته ای از پشته های بازالتی که فرسایش یافته و پیکره ی ستونی پیدا کرده اند. بر پایه ی افسانه های بومی ایسلند، این پشته ها زمانی غول های ترولی بوده اند که به هنگام کشیدن یک کشتیِ سه دکلی به ساحل، سنگ شده و سر جای خود میخ‌کوب شده اند.
و بر پهنه ی آسمان، آن تابناک که از فراز بر این چشم انداز نور می افشاند، خدای آسمان در اسطوره های روم و یونانست: سیاره ی مشتری (ژوپیتر، زئوس).
چندین شخصیت دیگر از افسانه های یونان باستان را هم در آسمان می بینیم که در پیکر صورت های فلکی گرفتار شده اند، از جمله در پیکر یک شیر (اسد)، یک خرس بزرگ، و یک مار آبی (مار باریک).
با این حال شفق قطبی سبزفام و زیبایی که در این آسمان موج می زند کار هیچ یک از این انبوه خدایان و نمادهای اسطوره ای نیست، بلکه تنها دستاورد انفجارهایی روی خورشید است.
واژه نامه:
Iceland - Vík í Mýrdal - Reynisdrangar - sea stack - basalt - folklore - troll - Greek mythology - planet - Jupiter - constellation - Leo - Ursa Major - water snake - Hydra - aurora - Sun

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه